MÅTTBANDET - START

Valberedningen söker styrelseledamöter

december 7th, 2017

Till medlemmarna i Brf Måttbandet

Nu är det dags att nominera ledamöter till Brf Måttbandets styrelse. Vi söker också nomineringar till ledamöter i valberedningen. Styrelse och valberedning väljs av medlemmarna i föreningen på årsmötet 2018.

Att sitta i styrelsen är ett intressant och bra sätt att ta ansvar för utvecklingen i föreningen. Uppdraget innebär att delta i möten i styrelsen och dess utskott, samt att däremellan delta i styrelsens arbete via email.

Att delta i valberedningen innebär att följa styrelsens arbete under året och att föreslå ledamöter i den nya styrelse vi följande årsmöte.

Uppdragen är arvoderade.

Vi är valberedning för Brf Måttbandet. Vi söker personer med intresse för vårt boende och kunskaper om teknik, it, ekonomi, information och av att upphandla entreprenörer. Vana av föreningsarbete är ett plus.

Den som sitter i styrelsen företräder hela föreningen, så det behövs en förmåga att ha ett övergripande perspektiv.

Ledamöter till styrelsen väljs i första hand på två år. Du kan nominera dig själv eller andra medlemmar i Brf Måttbandet.

Vänligen skriv den nominerades namn, adress, mobilnummer och något om yrke och intressen av betydelse för uppdraget.

Maila ditt förslag till nya ledamöter i styrelse och valberedning senast

den 1 mars 2018 till  valberedningen@mattbandet.se

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

Lars Edlund, Anna Holmgren (sammankallande, tel 070 898 0852), Jonathan Lind

Valberedningen söker hyresgästrepresentant

december 7th, 2017

Till hyresgästerna inom BRF Måttbandet

Nu är det dags att nominera en representant för hyresgästerna till Måttbandets styrelse, som väljs av medlemmarna i föreningen på årsmötet våren 2018.

Att sitta i styrelsen är ett intressant och bra sätt att få information om och att påverka utvecklingen för hyresgästerna

i Brf Måttbandet.

Representanten för hyresgästerna har rätt att delta på styrelsemötena och att lägga förslag, men har inte rösträtt.

Representanten företräder alla hyresgäster inom föreningen, så det behövs en förmåga att ha ett övergripande perspektiv. Vana av föreningsarbete är en fördel.

Uppdraget innebär att delta i möten i styrelsen, samt att mellan mötena delta i styrelsens arbete via email. Ledamöterna väljs i första hand på två år.

Du kan nominera dig själv eller någon annan hyresgäst inom Brf Måttbandet. Vänligen skriv den nominerades namn, adress, mobilnummer, yrke samt intresse för uppdraget.

Maila ditt förslag senast den 1 mars 2018 till valberedningen@mattbandet.se

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

Lars Edlund, Anna Holmgren (sammankallande, tel 070 898 0852),  Jonathan Lind

Informationsmöte

november 14th, 2017

Välkomna till höstens informationsmöte måndag 20 november kl 19.00 i caféet/kollektivhuset.

Kom och ställ dina frågor direkt till våra utskottsrepresentanter vid de olika ”stationerna”.

Kaffe med dopp utlovas.

Välkomna!

Brf-pub 11 november

november 7th, 2017

Dags för brf-pub – läs mer i länken nedan!

 

Brf Bar 11 november 2

Inbjudan till Bostadsrättsmässan 2017

oktober 12th, 2017

Kistamässan, Stockholm
17 november: 10.00-17.00, 18 november: 10.00-16.00

Läs mer i länken nedan:

http://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2017/Bostadsraettsmaessan2017/Inbjudan_BRM.PDF

 

 

Balkonginglasning

oktober 10th, 2017

Till alla er som går i inglasningstankar – den 18 mars 2018 går föreningens gemensamma bygglov ut.

Information om garagesamfälligheten

september 14th, 2017

Garagesamfälligheten bildades 1993 av de dåvarande fastighetsägarna i Södrastationsområdet. Genom att bygga gemensamma garage behövde man inte bygga garage i varje fastighet. Samfälligheten kom att bestå av nio garage med sammanlagt ca 730 platser och förvaltas av Södrastationsgaragens samfällighetsförening.

Då några större reparationer inte skett sedan garagen byggdes påbörjades ett omfattande reparationsarbete av samtliga garage under 2015. Avsikten är att reparationerna skall vara färdiga under 2019.

2015 renoverades G-garaget på Fatburs Brunnsgata och 2016 renoverades B-garaget på Lehusens Gränd, C-garaget på Timmermansgränd, D-garaget på Swedenborgsgatan och F-garaget på Fatburs Kvarngata. 2017 renoverades H-garagen på Fatburs Brunnsgata och 2018 kommer A-garaget på Rosenlundsgatan och 2019 E-garaget på Carl Alberts Gränd att renoveras.

Reparationerna av H-garagen påbörjades i april och var färdiga i slutet av augusti 2017. Reparationsarbetena inkluderade fogarbeten på Fatburs Brunnsgata och Swedenborgsgatan och därför var gatorna delvis avstängda under sommarmånaderna,

Reparationskostnaderna betalas av delägarna. För att undvika omfattande reparationer i framtiden kommer samfälligheten att göra en underhållsplan från och med 2019.

Garageplatserna är främst avsedda för dem som bor eller är verksamma i de fastigheter som ingår i samfälligheten. HSB:s servicekontor svarar för köhanteringen och den som behöver garageplats kan ringa 010-44 211 00 eller mejla till service.stockholm@hsb.se.

Det finns MC-platser i alla garage och till dem är det en särskild kö. Det finns också platser för elbilar i C-garaget på Timmermansgränd och i H-garagen på Fatburs Brunnsgata. Det kommer också att finnas ytterligare platser för elbilar i A-garaget. Även till elbilsplasterna är det en särskild kö.

Garagen städas tre gånger om året. Senast skedde detta i början av september och under 2018 planeras städningen äga rum i januari, maj och september. För att städningen ska bli tillfredställande är det angeläget att bilarna flyttas under den tid som städningen pågår. Detta skyltas i respektive garage ca en vecka innan städningen äger rum.

Vandring på Södra stationsområdet

september 2nd, 2017

Fredagen den 15 september

Tid 13.00-14.30

Samlingsplats: vid kollektivhusets vändplan, Magnus Ladulåsgatan 15-21
Vi uppsöker historiska och nutida miljöer runt södra station. Visste ni exempelvis att fångar från Långholmens fängelse byggde järnvägsmuren i Ånghästparken, som löper parallellt med Maria Bangata?

Vandringen leds av Rustan Rydman och Christina Rådberg-Håkansson. Rustan är hembygds-forskare på fritiden och Christina har arbetat som arkitekt på stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. Bägge har bott 25-30 år i kollektivhuset Södra Station.
Ingen avgift.

Välkomna!

Arrangör: Frivilligcentralen Viljan, Magnusladulåsgatan 15

Medarrangör: Brf Måttbandet i Stockholm

juli 13th, 2017

Det är med sorg vi måste meddela att Gunilla Ask, vår styrelsemedlem, granne och vän, har avlidit. Gunilla var en mycket uppskattad medlem i vår styrelse och vi kommer att sakna henne på många sätt. Särskilt minns vi hennes medmänsklighet, ansvarstagande och sociala engagemang. Vi tänker på hennes familj och andra nära och kära.

Styrelsen

Gårdsfestival 26 augusti

juni 22nd, 2017

Kvarteret fyller 30 år!
Välkomna till Gårdsfestivalen 26 augusti

Levande musik • dans • allsång • tipspromenad
barnaktiviteter • fikahörna med hembakat
musikquiz • mat och dryck. Maten är gratis för boende i BRF, gäster betalar till självkostnadspris.

Vill du hjälpa till? Vi behöver folk som kan
dekorera • ställa ut bord och bänkar • stå i baren
servera mat • baka kaffebröd • sälja fika • städa med mera

hör av dej till Emma Lundberg 070-7285280,
e-post: emma.lundberg@mattbandet.se