MÅTTBANDET - START

Motioner till 2021 års stämma.

mars 18th, 2021

Inför 2021 års ordinarie stämma är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att skicka in motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem, måste de vara styrelsen tillhanda

SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. Det går också bra att lägga din motion i brevlådan hos Håkan Nilsson, Magnus Ladulåsgatan 15 tre trappor.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman. Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast två veckor före stämmodatum.

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse!

februari 17th, 2021

Inför nästa stämma i maj 2021 söker valberedningen efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelse.

Att sitta i Brf-styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelse, men du bör engagera dig framförallt av intresse för föreningen. Viktigast är att du är intresserad och villig att lägga tid på styrelsearbetet!

Ledamöterna väljs av stämman, oftast på två år i taget. Styrelsen träffas två gånger i månaden. Då deltar alla styrelseledamöterna, även suppleanterna.

Välkommen att höra av dig till oss!

Valberedningen Brf Måttbandet

Epost: valberedning@mattbandet.se

Anna Holmgren, 070 898 0852

Niklas Hanson, 070 871 24 23,

Numi Östlund, 0706 67 30 70

Gruppanslutning bredband.

februari 16th, 2021

Nu har vi tecknat avtal med Bahnhof om gruppanslutning av Brf Måttbandet.
Från och med den 1 september kommer alla lägenheter att ha 1 Gigabit/s internetuppkoppling som ingår i avgiften.
Det betyder att Open Universe då försvinner som tjänsteleverantör.
Kolla din uppsägningstid så att du slipper betala i onödan.
ComHem i koaxial/tv-uttaget kommer att finnas kvar, men ett abonnemang hos Comhem får man bekosta själv.

De fiberkonvertrar som nu sitter i lägenheterna kommer att bytas ut i samband med detta för att klara den högre hastigheten.

Vi återkommer med mer detaljer närmare sommaren.
/Styrelsen

Bilpool på vändplanen

februari 16th, 2021

Bilpoolen.nu hyr fr.o.m. nu en parkeringsplats vid vändplanen utanför ML 15-21.

Här kan ni läsa mer:
https://www.bilpoolen.nu/

Gymmet under Covid.

januari 28th, 2021

Med anledning av frågor avseende direktiv från styrelsen angående hur många som får vistas i gymmet samtidigt med anledning av Covid 19 meddelar styrelsen följande. 
Gymmet är, som många andra lokaler i fastigheten, ett gemensamt utrymme. Styrelsen har inte fattat beslut om restriktioner för några gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, café, hiss etc. 
På samma vis som att samtliga medlemmar tar eget ansvar för att åka hiss och vistelse i övriga gemensamma utrymmen bör medlemmarna kunna ta eget ansvar för vistelse i gymmet. 
För kännedom och för att medlemmar ska kunna ta eget ansvar är gymlokalen drygt 50 kvm. Enligt FHM:s rekommendationer för kommersiella lokaler ska max 5 personer vistas i en lokal på 50 kvm.
Det erinras dock om att föreningsgymmet inte är en kommersiell lokal men ovanstående kan vara av intresse när medlemmar ska fatta beslut om huruvida medlemmen vill vistas i gymmet eller i andra gemensamma utrymmen. För det fall en medlem anser att det är för många som vistas i lokalen går det att komma tillbaka vid ett annat tillfälle. 

/Styrelsen

Odla på gården

januari 10th, 2021

Längtar du efter att gräva och påta i jorden en saknar en jordplätt att hålla till på? Då kan du vara med i utlottningen av de odlingsrutor som ramar in grillplatsen och som är avsedda för just odling. Reglerna är enkla. Du anmäler ditt intresse till: tragardsgruppen@mattbandet.se senast den 31/1.

Kort därefter drar vi 17 lyckliga vinnare varav de första tre dessutom får välja odlingslott före de andra. Odlarna disponerar sin lott under hela säsongen men den ska vara tömd och startklar innan nästa odlare tar över inför ny säsong. Smidigast är om lotten töms under hösten. Har man vintertåliga växter är det ingenting som hindrar att de står kvar längre in på vintern.

Under semestersäsongen hjälps odlarna åt med vattning enligt schema som skapas gemensamt.

Anledningen till att vi vill ha anmälan och hålla lotteriet å tidigt är att ifall man vet att en odlingslott väntar till våren så kan man börja dra upp plantor inomhus i god tid om man tycker det är roligt.

Alltså vill du vara med maila oss i trädgårdsgruppen

Hälsningar Måttbandets trädgårdsgrupp.

Julbrev

december 23rd, 2020

      

Information från Brf Måttbandets styrelse

Vi har haft ett år som varit tufft för våra kommersiella hyresgäster som har någon form av utåtriktad verksamhet som t ex restauranger och skönhetssalonger. Kunderna har uteblivit vilket gett minskade intäkter som i sin tur gjort det svårt för våra hyresgäster att betala hyran till oss. Trots detta ser det ut som om vi kommer att ha ett bättre resultat än budget för 2020. Detta beror framförallt på att en del av det planerade underhållet skjutits till kommande år eller har blivit försenat på grund av covid-19 ( t ex ventilationsprojektet ). En annan bidragande orsak är en större intäkt från garage-samfälligheten för Södra station vilket inte låg med i budget.

Under hösten har styrelsen tittat över frågan om behovet att höja avgiften för våra bostadsrätter för att balansera upp den ökade tomträttsavgälden ( dvs den hyra vi betalar till Stockholms stad för den mark som husen står på ). Givet det underlag som vi fått från vår ekonomiska förvaltare ( Einar Mattsson ) behöver vi inte höja avgifterna då prognosen är att våra intäkter och kostnader kommer att vara i balans 2022 och därefter visa ett litet överskott. Styrelsen delar gärna underlaget med de medlemmar som är intresserade, maila styrelsen@mattbandet.se så kommer det direkt.

Dock finns det ovanligt mång osäkerhetsfaktorer i omvärlden just nu med tanke på covid-19 och styrelsen betonar att behovet av en avgiftshöjning kan komma att ändras längre fram. Förutom omvärlden kan det handla om nya bedömningar av underhållsbehovet för våra fastigheter.

Styrelsen har just lagt sista handen vid budgeten för 2021. Vi hoppas, precis som förra våren, kunna ha ett ekonomimöte för intresserade medlemmar då vi går igenom budgeten för 2021 och årsredovisningen för 2020. För er som är intresserade svarar vi gärna på frågor om budgeten 2021 innan dess, bara att maila.

Det pågående ventilationsprojektet är i slutfas och den avslutande injusteringen ser ut att bli vecka 3 2021. Inför injusteringen behöver de sista åtgärderna vara genomförda i de lägenheter som fått anmärkning. Syftet är att få en godkänd OVK ( obligatorisk ventilationskontroll ) för samtliga lägenheter i föreningen.

När föreningen har en godkänd OVK är det möjligt att genomföra en radonmätning vilken måste genomföras under vinterhalvåret och pågå minst två månader. Då både OVK och radonmätning är genomförda kan föreningen upprätta en ny energideklaration.

Gruppanslutning till bredband planeras att ske 1 september 2021. Så snart kontraktsskrivningen med bredbandsleverantören är klar kommer mer detaljerad information.

En god jul och ett gott nytt år till alla medlemmar och hyresgäster

Styrelsen Brf Måttbandet

Utrymningsvägar

december 8th, 2020

Även i detta märkliga år 2020 firar vi advent och helgdagar. Det är den tiden på året då flest bränder inträffar. Vi tänder gärna levande ljus i vintermörkret.

Tyvärr som det ser ut nu i många av våra trapphus är det svårt att utrymma vid brand. Det står vagnar , cyklar, möbler och annat både vid ytterdörrar och lägenhetsdörrar. Så får det inte se ut enligt brandinspektörerna. Vi måste kunna ta oss ut om det värsta skulle hända. Det handlar om allas vår säkerhet och trygghet. Tänk på dina grannar och dig själv.

EM- vår förvaltare har fått uppdraget att hjälpa till att se till att våra utrymningsvägar är fria. Det bästa är om du tar bort dina tillhörigheter själv. Gör det gärna i dag.

Många goda helgdagar önskar Styrelsen

Eldning vid grillplatserna

december 3rd, 2020

Angående eldning med ved på grillplatserna. 

Flera klagomål från boende och lokalhyresgäster har kommit om eldning med ved på våra grillplatser. Det skapar obehag.  Styrelsen har därför beslutat att eldning med ved endast får förekomma vid dessa fastställda högtider:

Nyårsafton

Påskafton

Valborg 

Vid arrangemang  i föreningens regi 

Övriga dagar sker eldning endast med kol och briketter.  

Med vänlig hälsning,

Styrelsen 

Tvättstugorna

oktober 27th, 2020

Hur är status nu i slutet av oktober 2020.

Einar Mattson meddelade i kvällen den 27/10 att två torktumlare och en tvättmaskin i måttbandet 2 kommer att bytas ut denna vecka. Alltså sista veckan i oktober.

Resterande maskiner i Måttbandet 3 och Måttbandet 1 kommer att ersättas i november. Någon detaljerad tidsplan för detta har inte givits än.

Vi i styrelsen hoppas att denna mycket långa utdragna historia snart får ett gott slut.