MÅTTBANDET - START

July 13th, 2017

Det är med sorg vi måste meddela att Gunilla Ask, vår styrelsemedlem, granne och vän, har avlidit. Gunilla var en mycket uppskattad medlem i vår styrelse och vi kommer att sakna henne på många sätt. Särskilt minns vi hennes medmänsklighet, ansvarstagande och sociala engagemang. Vi tänker på hennes familj och andra nära och kära.

Styrelsen

Gårdsfestival 26 augusti

June 22nd, 2017

Kvarteret fyller 30 år!
Välkomna till Gårdsfestivalen 26 augusti

Levande musik • dans • allsång • tipspromenad
barnaktiviteter • fikahörna med hembakat
musikquiz • mat och dryck. Maten är gratis för boende i BRF, gäster betalar till självkostnadspris.

Vill du hjälpa till? Vi behöver folk som kan
dekorera • ställa ut bord och bänkar • stå i baren
servera mat • baka kaffebröd • sälja fika • städa med mera

hör av dej till Emma Lundberg 070-7285280,
e-post: emma.lundberg@mattbandet.se

Miljöstugorna

June 12th, 2017
Den 1 maj tog en ny entreprenör över hämtningen av våra grovsopor.
Det var en vanlig upphandling, så som man gör då och då i en brf för att se till att vi har rätt entreprenörer till rätt priser.
Tyvärr har den nya entreprenören inte alls levt upp till våra förväntningar.
Det är samma tömningsfrekvens nu som tidigare men resultatet är, som ni har märkt, nedslående.
Innan vi höjer tömningsfrekvensen ( och betalar mer ) vill vi vara säkra på att vi har en bra entreprenör.

Vi håller på att kika på hur vi ska lösa det på bästa sätt och återkommer så snart vi har mer info!

Komplettering av grindar och staket

June 1st, 2017

Nu har arbetet med att komplettera våra grindar startat.

Arbetet kommer att utföras av personal från Torvalla Smide och kommer pågå dagtid i 3,5-4,5 veckor. Har ni några frågor eller synpunkter så ta kontakt med styrelsen, alternativt Einar Mattsson.

Dokumentation inför ordinarie stämma 31 maj 2017

May 23rd, 2017

Kallelse, dagordning samt proposition och medlemmars motioner. Fullmaktsblankett finns bifogad:

stämmodokument 2017 kallelse

 

Styrelsens motionssvar, valberedningens förslag samt förslag till arvoden:

Stämma 2017 utskick 2

Information om garagesamfälligheten

May 5th, 2017

 

Garagesamfälligheten bildades 1993 av de dåvarande fastighetsägarna i Södrastationsområdet. Genom att bygga gemensamma garage behövde man inte bygga garage i varje fastighet. Samfälligheten kom att bestå av nio garage med sammanlagt ca 730 platser och förvaltas av Södrastationsgaragens samfällighetsförening.

Då några större reparationer inte skett sedan garagen byggdes påbörjades ett omfattande reparationsarbete av samtliga garage under 2015. Avsikten var att reparationerna skulle vara färdiga under 2019, men troligen blir de färdiga redan under 2018, bl.a. beroende på att reparationerna av B-garaget tog kortare tid än planerat.

2015 renoverades G-garaget på Fatburs Brunnsgata och 2016 renoverades B-garaget på Lehusens Gränd, C-garaget på Timmermansgränd, D-garaget på Swedenborgsgatan och F-garaget på Fatburs Kvarngata.  2017 renoveras H-garagen på Fatburs Brunnsgata och 2018 A- garaget på Rosenlundsgatan och E-garaget på Carl Alberts Gränd.

Reparationerna av H-garagen påbörjades den 1 april och beräknas vara färdiga vid slutet av augusti i år. Reparationsarbetena inkluderar fogarbeten på Fatburs Brunnsgata och Swedenborgsgatan. Dessa har påbörjats och beräknas vara färdiga under maj månad.

Reparationskostnaderna betalas av delägarna. För att undvika så här omfattande reparationer i framtiden kommer samfälligheten att göra en underhållsplan från och med 2019.

Garageplatserna är främst avsedda för dem som bor eller är verksamma i de fastigheter som ingår i samfälligheten. Garagen är till största delen fullbelagda, bl.a. beroende på att bilarna i de garage som repareras måste omplaceras i andra garage. HSB:s servicekontor svarar för köhanteringen och den som behöver garageplats kan ringa 010-44 211 00 eller mejla till service.stockholm@hsb.se.

Det finns MC-platser i alla garage och till dem är det en särskild kö. Det finns också platser för elbilar i C-garaget på Timmermansgränd och kommer att göras ytterligare platser för elbilar i H- och A-garagen. Även till dessa är det en särskild kö.

Garagen städas tre gånger om året – senast skedde detta i månadsskiftet mars/april. För att städningen ska bli tillfredställande är det angeläget att bilarna flyttas under den tid som städningen pågår. Detta skyltas i respektive garage ca en vecka innan städningen äger rum.

Informationsmöte om gården

March 13th, 2017

Topia Landskapsarkitekter är det företag som fått i uppdrag att gå vidare med förverkligandet av planerna för vår gård. De kommer hit och berättar mer under ett informationsmöte som helt ägnas åt gården.  Alla medlemmar är välkomna till caféet i bottenvåningen på MB2 tisdag 28 mars kl 19.00.

Motioner till föreningsstämma 31 maj 2017

March 8th, 2017

 

Inför den ordinarie stämman 31 maj är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att inkomma med motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem måste de vara styrelsen tillhanda SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. De går också att skicka som post till adress Brf Måttbandet, c/o Per Bergström, Magnus Ladulåsgatan 25, 11865 Stockholm.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman.

Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast 17 maj.

Håll vår gård ren och snygg

March 8th, 2017

En påminnelse till alla: rastning av husdjur på gården är inte tillåten.

Om du röker – använd de askkoppar som finns uppsatta eller ta med dig din fimp och släng någon annanstans.

Tack för allas medverkan!

Gästlägenhet renoveras inför försäljning

March 2nd, 2017

Utdrag ur stämmoprotokoll 23 maj 2016:

“Styrelsen föreslår att omvandla den nuvarande styrelselokalen till gästlägenhet samt att göra om en av gästlägenheterna i MB1 eller MB3 till bostadsrätt.
 Propositionen bifölls av stämman”.

I enlighet med beslutet påbörjas nu arbetet med renovering inför försäljning av gästlägenheten på Timmermansgränd. Det innebär att lägenheten fr.o.m. 25 maj 2017 inte längre kommer att kunna bokas. Bokningar som redan är gjorda och som gäller för datum senare än 24 maj kommer att avbokas.

Så småningom kommer föreningen ha samma antal gästlägenheter som idag, eftersom planen är att litet längre fram omvandla styrelselokalen till gästlägenhet.