MÅTTBANDET - START

Föreningsstämma 25/5

mars 11th, 2020

Den 25/5 är det dags för årets föreningsstämma. Förslag i form av motioner som medlemmar önskar ta upp på föreningsstämman ska inlämnas till styrelsen före april månads utgång. Maila dina motioner och förslag till styrelsen på

styrelsen@mattbandet.se

Hälsningar Styrelsen

Uppdatering om tvättstugorna

mars 11th, 2020

Hur går det? Händer det något?

Ja det gör det. Detta året kommer tvättmaskiner och torktumlare bytas ut upp till en summa av 750 000 kronor. År 2021 kommer återstående maskiner att bytas ut. Beslut om vilken entreprenör som ska byta maskinerna är fattat. Företaget som fått uppdraget har påbörjat arbetet. Det är viss leveranstid på maskinerna men bytet beräknas vara genomfört inom ett par månader.

Hälsningar Styrelsen

Vill du vara med och påverka vårt boende?

mars 8th, 2020

Mars 2020

Till alla medlemmar i BRF Måttbandet

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse! Inför nästa stämma i maj 2020 söker valberedningen medlemmar som vill engagera sig i vårt gemensamma boende genom styrelsearbete.

Att sitta i styrelsen för vår Brf är intressant och lärorikt och väldigt roligt. Det ger dig också möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelsen, men grunden för engagemanget måste vara ett intresse för föreningen och att du har lite tid att lägga på styrelsearbetet.

Ledamöterna väjs av stämman, oftast på två år i taget Styrelsemöten hålls en gång varje månad och styrelsens olika utskott ses en gång i månaden.

Hör av dig till oss innan den 31 mars om du är intresserad och vill veta mer.

Hälsningar från Valberedningen BRF Måttbandet

Epost: valberedningen@mattbandet.se.

Telefon Anna Holmgren 070 898 08 52

Information från ventilationsprojektet

mars 8th, 2020

Montering av nya tillluftsventiler är nu i sin slutfas. Nästa steg i projektet är rengöring av ventilationssystemet.

Sotaren i Norrort aviserar respektive lägenhet inför rengöringen. Detta kommer göras under mars. Därefter kommer injustering av frånluften i alla lägenheter samt OVK mätningen. Detta aviseras när det är dags.

Vänliga hälsningar Styrelsen.

En liten heads-up om internet/bredband till alla lägenheter i Måttbandet!

februari 20th, 2020

Då och då får vi förslag från bredbandsleverantörer om att gruppansluta vår brf. Nu har vi för första gången fått ett förslag som är så bra att vi valt att jobba vidare med det.
Det går ut på att brf tillhandahåller internetuppkoppling via Stockholms Stadsnät med en hastighet om 1 Gigabit/s som då skulle ingå i din bostadsrättsavgift.
Du slipper alltså betala för ett eget internetabonnemang.

Några frågor & svar:

Försvinner Open Universe då?
Ja, Stockholms Stadsnäts fiber ersätter Open Universe i våra ”husnoder”.ComHems kopparnät kommer att vara kvar som tidigare.

Hur blir det med mina tv-kanaler och min ip-telefoni?
ComHems kopparnät är kvar som tidigare. Om du har tv-kanaler och telefoni via fiber kommer du att behöva ersätta dem med något av Stadsnäts erbjudanden.Se vilka telefoni och tv-tjänster som är tillgängliga på: https://www.stockholmsstadsnat.se/fastighetsagare/bostadsrattsforening/

Kommer avgifterna att höjas p.g.a. detta?
Nej, avtalet är så fördelaktigt att det ryms i vår budget.

Vad betyder 1 Gigabit/s?
Det är 1000 Megabit/s d.v.s. 10 gånger snabbare än vad de flesta har idag.

Supersnabbt internet utan att betala låter som en ”no-brainer”, det är väl bara att köra?
Vi betalar ju såklart indirekt via avgiften men det blir oerhört mycket billigare för var och en av oss, dessutom menar styrelsen att det är en värdehöjande åtgärd. Kostnaden för föreningen är ca 49 kr/lgh/mån. Styrelsen avser att lägga en proposition om detta till årsstämman för beslut.

/Styrelsen

Boka tvättstuga

februari 16th, 2020

För att göra det lite enklare för alla medlemmar att tvätta nu när våra tvättmaskiner ofta går sönder kan nu alla medlemmar boka samtliga föreningens tvättstugor.

Tvättstugorna är likvärdiga i standard men har lite olika tvättider och regler för hur tvätttiden utnyttjas. Reglerna kommer från medlemmarnas egna önskemål.

Tvättstugorna i fastighet MB1 och MB3 nås från gården på var sin sida om gångbron. Där finns fyra tvättmaskiner, en grovtvättmaskin, två torktumlare och två torkskåp och en mangel. Två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp bokas under ett tvättpass. Tvättpasset är tre timmar plus en timme för tork. Tvättstugan är stängd under tvättpasset. Bara den som bokat tid har tillträde.

I fastighet MB2 finns fyra tvättmaskiner, en grovtvättmaskin, två torktumlare, två torkskåp och en mangel. Tvätttiden är två timmar och en timme för torkning. Alla maskiner bokas i passet. Tvättstugan är öppen under tvättpasset så alla kan komma in. Om den som bokat tvätttid inte börjat använda maskinerna inom 30 minuter så kan annan medlem utnyttja tiden utan bokning.

Bokningar av tvätttid görs på samma sätt som tidigare.

Access för alla medlemmar till samtliga tvättstugor ska enligt låsföretaget Axlås nu fungera med vi får höra av medlemmar att det fortfarande är problem för vissa att boka och att komma in i tvättstugorna. Har du ändå problem att boka tvätttid, eller problem med att komma in i någon av tvättstugorna så ska de felanmälas till Einar Mattson som vanligt och de ska åtgärd felanmälan..

Vad händer med maskinerna i föreningens tvättstugor?

januari 24th, 2020

UPPDATERAT 18/2

Som ni  vet så har det varit problem med många av föreningens tvättmaskiner under hösten. Maskinerna har varit trasiga, reparerats och gått sönder igen. Det har varit frustrerande för många medlemmar som är beroende av fungerande tvättstugor.

Våra tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp är gamla. Planeringen har varit att byta ut de flesta av maskinerna under år 2021 men eftersom det visat sig att många maskiner är svåra att reparera har styrelsen beslutat att tidigarelägga maskinbytet. De maskiner som är trasiga ska felanmälas och repareras fram tills de är utbytta. Att reparera felanmälda maskiner är ett kontinuerligt uppdrag som vår förvaltare har sedan tidigare och som inte har förändrats.

Styrelsen har budgeterat för byte av tvättmaskiner torktumlare och torkskåp i föreningens tre tvättstugor i budgeten för år 2020. Att byta ut maskinerna är en stor investering för föreningen. Vår förvaltare fick i uppdrag att begära in offerter från två olika leverantörer av maskiner som styrelsen skulle kunna ta ställning till i december. Samtidigt fick de också uppdraget att göra en bedömning av vilka maskiner som först behöver bytas ut och i vilken ordning. De maskiner som är i sämst skick och som nyttjas mest ska bytas först. Efter bytet av maskiner så ska alla tre tvättstugorna ha jämförbar standard.

Sedan januari har situationen förvärrats fler tvättmaskiner och torktumlare har felanmälts och inte lagats och naturligtvis skapar detta en stor frustration och en undran om vad som pågår. Att anställda på Einar Mattsson också felaktigt har meddelat boende och medlemmar att man inväntar styrelsebeslut för att agera har skapat ännu större förvirring och säkert också en hel del irritation.

Den 18/2 hade styrelsen ett möte med förvaltaren och framförde kritik mot hur ärendet har handlagts hittills och begärde ett snabbt agerande för att lösa situationen. Förvaltaren Einar Mattson försäkrar att de kommer att prioritera våra tvättstugor och se till att maskiner som är felanmälda repareras tills de är utbytta. Styrelsen kommer att fortsätta att bevaka frågan noga och vi hoppas att vi snart kan påbörja bytet och kunna se fram emot fungerande maskiner i tvättstugorna.

Hälsningar Styrelsen.  

Odla på gården

december 23rd, 2019

Längtar du efter att gräva och påta men saknar en jordplätt att hålla till på? Då kan du vara med i utlottningen av de odlingsrutor som ramar in grillplatsen och som är avsedda för detta.

Reglerna är enkla. Du anmäler ditt intresse till tradgardsgruppen@mattbandet.se senast den 31 januari. Kort därefter drar vi 17 lyckliga vinnare varav de tre första dessutom får välja odlingslott före de andra. Odlarna disponerar sin lott under hela säsongen, men den ska vara tömd och ”startklar” innan nästa odlare tar över inför ny säsong. Smidigast är om lotten töms under hösten. Har man vintertåliga växter är det ingenting som hindrar att de står kvar längre in på vintern.

Under semestersäsongen hjälps odlarna åt med vattning enligt schema som skapas gemensamt. Detta fungerade toppen under sommaren som gick. Anledningen till att vi vill ha anmälan och lotteriet så tidigt är att om man vet att man har en odlingslott som väntar till våren så kan man börja dra upp plantor inomhus i god tid ifall man tycker det är roligt

Alltså om du vill vara med, maila oss i trädgårdsgruppen.

Hälsningar Måttbandets trädgårdsgrupp. .

Nu är det dags!

november 8th, 2019


Ombyggnad av tilluftsventilerna i lägenheterna sätter igång vecka 47.
Arbetet pågår fram till några dagar innan jul, gör sen ett uppehåll och återupptas efter jul/nyårshelgerna.
Vi tror att arbetet kommer att ta ca 10-12 veckor totalt.
Först ut är Magnus Ladulåsgatan 9 och Lehusens gränd 4.

Entreprenör är Luftkompaniet/Verktygsmästarna.
De kommer att sköta all planering och avisering.

Kontaktpersoner:

Joppe Nordström (projektledare Luftkompaniet)

073-533 56 80

Robin Stenström (Platsansvarig/tidsbokning)

076-415 55 15

 
En beskrivning av vad som ska göras finns i ett tidigare inlägg här.
Naturligtvis finns styrelsen tillgänglig på mail: styrelsen@mattbandet.se och i Måttbandets facebookgrupp om ni har frågor.

/Styrelsen

Växterna på gården/gårdsrenoveringen

oktober 19th, 2019

Lena Lundgren har gjort en fantastisk sammanställning med bilder på vilka växter som finns planterade på vår gård och en fotobok där vi kan se hur den nya gården växte fram.
Dokumenten finns i de bifogade länkarna.

Tack Lena, vi längtar redan efter våren för att få uppleva alla blommor!

Hälsningar Styrelsen


Gårdens växter


Gårdsrenoveringen