MÅTTBANDET - START

Protokoll från extrastämman:

januari 18th, 2022

Båda propositioner antogs på extrastämman.

Protokoll

Extra föreningsstämma 2022-01-13 – styrelsens rekommendationer

januari 10th, 2022

Tyvärr så ökar smittspridningen avseende covid och nya restriktioner och rekommendationer finns sedan slutet av förra året. Av denna anledning och för att, så långt som möjligt, inte öka smittspridningen är styrelsens rekommendation inför den extra föreningsstämman att

  • Lämna, om ni har möjlighet, fullmakt till annan lägenhetsinnehavare
  • Visa, om möjligt,  upp vaccinationsbevis på stämman 

Anm. Blankett för fullmakt hittar ni i utskicket inför stämman.

Vi byter förvaltare!

november 3rd, 2021

Styrelsen har tecknat avtal med Fastighetsägarna om både teknisk och ekonomisk förvaltning av Brf Måttbandet.
Avtalet träder i kraft vid årsskiftet och vi lämnar alltså EM i samband med det.
Mer information kommer under december.

/Styrelsen

Trapphusen

oktober 10th, 2021

Trappor och trapphus är utrymningsvägar för oss och räddningstjänst och där ska ingenting förvaras. Som det tidigare meddelats så kommer lösa föremål att plockas bort av förvaltaren och förvaras i max 3 månader. En administrativ avgift på 600 kronor kommer att tas ut för återlämnande av tillvaratagna saker.

Förvaltaren börjar rensningen den 11/10.

Tack för ert samarbete. Låt oss ta hand om varandra och se till att vi har säkra utrymningsvägar. Hälsningar Styrelsen.

Barnvagnsrummen rensade

oktober 10th, 2021

21-10-06 genomfördes en översyn av samtliga barnvagnsrum. Det innebar att allt som förvarades i rummen har omhändertagits och kommer att förvaras i tre månader innan det avyttras

Varje gång vi rensar lämnas massor tillbaka till grannar som glömt ta hand om det själva. För att få tillbaka något som saknas så ta kontakt med bu@mattbandet.se. Återlämnandet kommer ske i mån av tid.

Tack på förhand för ert samarbete. Hälsningar från styrelsen genom Boendeutskottet.

Tömning av barnvagnsrum 6/10

september 22nd, 2021

Det har blivit dags för en översyn av samtliga barnvagnsrum. Det innebär att allt som förvaras där som ni önskar behålla skall flyttas till lägenheten eller till eget förråd.

Onsdagen den 6 oktober kommer Einar Mattson på uppdrag från Måttbandets styrelse tömma samtliga barnvagnsrum

Det är lite pyssel med detta och brukar ställa till det för några varje gång. Vi hoppas att det denna gång skall ske så smidigt och smärtfritt som möjligt. Om alla hjäper till med att ta hand om ägodelarna å underlättar det. Varje gång vi rensar lämnas massor tillbaka till grannar som glömt att ta hand om det själva. Återlämning sker i mån av tid.

Om något saknas ta kontakt med bu@mattbandet.se

Om vår nya bredbandslösning.

augusti 8th, 2021

I månadsskiftet aug/sep går vi äntligen över till Bahnhofs gruppanslutning.
Då får alla lägenheter gigabitinternet som ingår i avgiften

Med anledning av detta behöver den fiberkonverter som sitter i det lilla vita plåtskåpet i lägenheten bytas ut. Detta kommer att göras av Primär på uppdrag av Bahnhof.
Konverterbytena påbörjas måndag den 23/8 och beräknas ta en vecka totalt.
Arbetet i varje lägenhet tar dock bara en kort stund.
Du kommer att aviseras om vilken dag det är dags för din lägenhet.
Om du inte kan vara hemma den dagen går det bra att lägga nyckeln i nyckeltuben på dörren.

Din nuvarande internetkoppling kommer att fungera fram till övergången förutom ett kort avbrott under själva bytet av fiberkonvertern.
När Bahnhofs gruppanslutning sen kopplas in behöver du aktivera din nya uppkoppling enligt det välkomstbrev som delas ut i brevlådorna.

Om du har några frågor så kan du ställa dem i Brf Måttbandets facebookgrupp eller maila direkt till teknik@mattbandet.se.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

OBS! Nya bud om konverterbytet

augusti 20th, 2021

Bahnhof och deras underentreprenör har tyvärr missförstått varandra.
Alla fiberkonverters kommer att bytas samma dag, måndag den 30 augusti.
Ny avisering och mer information kommer efter helgen.

Släng inte matrester i papperskorgarna på gården.

juni 9th, 2021

Äter du på gården i bland? Trevligt. Fortsätt gärna med det. Gården är till för att användas. MEN ta med dig dina matrester hem. Släng inte matrester i papperskorgarna på gården. Vi vill inte få ett större problem med råttor än vad vi redan har..

Släng papper i papperskorgen, ta med dig matrester hem. Fortsätt att njuta av vår fina gård.

Hälsningar Styrelsen

Problem med bokningar

maj 24th, 2021

24/5

Flera medlemmar har haft problem att boka tvätttider via app. Det har felanmälts till EM och svaret vi fått från entreprenör som hanterar Aptus systemet är att ny app behöver användas. Efter uppdatering ska app vid namn Aptus Home användas. Samma inloggningsuppgifter som tidigare ska fungera

Logga in med samma uppgifter som tidigare och ansluta mot https://mattbandet.tvattboka.nu

OM problemen kvarstår gör felanmälan till EM. med vänliga hälsningar Styrelsen