MÅTTBANDET - START

Odla på gården

december 23rd, 2019

Längtar du efter att gräva och påta men saknar en jordplätt att hålla till på? Då kan du vara med i utlottningen av de odlingsrutor som ramar in grillplatsen och som är avsedda för detta.

Reglerna är enkla. Du anmäler ditt intresse till tradgardsgruppen@mattbandet.se senast den 31 januari. Kort därefter drar vi 17 lyckliga vinnare varav de tre första dessutom får välja odlingslott före de andra. Odlarna disponerar sin lott under hela säsongen, men den ska vara tömd och ”startklar” innan nästa odlare tar över inför ny säsong. Smidigast är om lotten töms under hösten. Har man vintertåliga växter är det ingenting som hindrar att de står kvar längre in på vintern.

Under semestersäsongen hjälps odlarna åt med vattning enligt schema som skapas gemensamt. Detta fungerade toppen under sommaren som gick. Anledningen till att vi vill ha anmälan och lotteriet så tidigt är att om man vet att man har en odlingslott som väntar till våren så kan man börja dra upp plantor inomhus i god tid ifall man tycker det är roligt

Alltså om du vill vara med, maila oss i trädgårdsgruppen.

Hälsningar Måttbandets trädgårdsgrupp. .

Nu är det dags!

november 8th, 2019


Ombyggnad av tilluftsventilerna i lägenheterna sätter igång vecka 47.
Arbetet pågår fram till några dagar innan jul, gör sen ett uppehåll och återupptas efter jul/nyårshelgerna.
Vi tror att arbetet kommer att ta ca 10-12 veckor totalt.
Först ut är Magnus Ladulåsgatan 9 och Lehusens gränd 4.

Entreprenör är Luftkompaniet/Verktygsmästarna.
De kommer att sköta all planering och avisering.

Kontaktpersoner:

Joppe Nordström (projektledare Luftkompaniet)

073-533 56 80

Robin Stenström (Platsansvarig/tidsbokning)

076-415 55 15

 
En beskrivning av vad som ska göras finns i ett tidigare inlägg här.
Naturligtvis finns styrelsen tillgänglig på mail: styrelsen@mattbandet.se och i Måttbandets facebookgrupp om ni har frågor.

/Styrelsen

Växterna på gården/gårdsrenoveringen

oktober 19th, 2019

Lena Lundgren har gjort en fantastisk sammanställning med bilder på vilka växter som finns planterade på vår gård och en fotobok där vi kan se hur den nya gården växte fram.
Dokumenten finns i de bifogade länkarna.

Tack Lena, vi längtar redan efter våren för att få uppleva alla blommor!

Hälsningar Styrelsen


Gårdens växter


Gårdsrenoveringen

Vattenspelen på gården

september 29th, 2019

Nu har vi stängt av de båda vattenspelen ”vattenfallet” och ”klotet” för säsongen för att skydda dem för frosten som kommer vilken dag som helst. Vi ser fram emot att öppna dem igen när våren är här.

hälsningar/Styrelsen

Välkommen till Gårdsfest 7/9

september 2nd, 2019

Gårdsfest

juli 30th, 2019

Nu är det högsommar, på vår fina gård växer det så det knakar i medlemmarnas odlingslotter. Grillplatsen används till kalas och middagar. Det är underbart och hösten känns långt borta. Men snart är den här och redan den 7/9 är det dags för föreningens gårdsfest.

Vill du vara med att planera och arrangera festen? Vi behöver vara en grupp festfixare som träffas ett par gånger före festen och som är på plats på festdagen för att hålla i våra olika programpunkter. Datumen som är planerade för förarbete för gårdsfesten är den 14/8 och den 1/9 klockan 19.00 i kollektivhusets matsal. Har du någon dold talang du vill uppträda med eller på annat sätt dela med dig av på festen, till exempel eldslukare, sagoberättare, rockringsmästare, danslärare, barmästare, ansiktsmålare eller någonting annat vad det än kan vara så hjärtligt välkommen.

Vill du vara med att ordna fest eller uppträda, kontakta styrelsen på adressen bu@mattbandet.se. Sommarhälsningar från styrelsen /Anna och Emma

 

Ventilationsprojektet

juli 3rd, 2019

Vid den senaste OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) som gjordes i föreningen upptäcktes att vi har problem med tilluften.

Tilluften i lägenheterna kommer genom spaltventiler ovanför fönstren.
Spaltventilerna sitter på en ”låda” som är fylld med isolering.
I isoleringen finns en kanal genom vilken luften tas in enligt bild 1.
I ett okänt antal fönster har isoleringen kollapsat och täppt till luftkanalen enligt bild 2. Detta är en mycket ovanlig och olycklig konstruktion.

Efter att ha vridit och vänt på problemet och undersökt olika åtgärdsförslag har vi kommit fram till att det bästa är att försegla den gamla lösningen med vita blindplåtar och sätta nya tilluftsdon i fönsterbågarna.
Den lösning vi fastnat för heter Casamja Omega Max. Lösningen är provmonterad, luftflödestestad och ljudtestad i en lägenhet.
Under provmonteringen gjordes också kalkyler vad gäller tidsåtgång och kostnader. Detta ligger till grund för det förfrågningsunderlag som används i upphandlingen.

När vi satte budgeten för 2019 fick vi göra en grov kostnadsuppskattning utifrån de tidigare förslag som undersökts. Med Casamjalösningen landar vi enligt kalkylerna långt under vad vi budgeterat för.

Projektet är nödvändigt för att möta de lagkrav som finns och kommer att påbörjas så snart som möjligt. När det är klart kan vi äntligen trimma in och få balans i vår ventilation.

Bild 1. Bild 2.

Bild 3.

I ”Byteshörnan” i stora entrén till kollektivhuset finns en Casamjaventil monterad för alla som vill klämma och känna på den.
Den gamla spaltventilen sitter dock kvar ovanför. Det kommer den inte att göra i lägenheterna.

På årsstämman fanns denna ombyggnad av ventilationen med som proposition från styrelsen.
Propositionen fick enhälligt bifall från stämman.
Dock behövs varje lägenhetsinnehavares skriftliga medgivande för att det ska kunna genomföras.
Blankett och instruktioner har delats ut till samtliga bostadsrätter i föreningen.

Om du har någon fråga kring detta som du inte hittat svar på här, är du välkommen att maila styrelsen på styrelsen@mattbandet.se
Vi kommer även att besvara frågor i tråden ”Ventilationsprojektet” i Måttbandets facebookgrupp.

Ha en skön sommar!
/Styrelsen

Frågor och svar:

Vad är ”OVK”?
OVK betyder Obligatorisk VentilationsKontroll. Det är en kontroll som ska göras vart sjätte år i våra lägenheter av en certifierad kontrollant.
De anmärkningar som uppkommer åligger oss som förening att åtgärda, annars får vi böter.
Den senaste var 2013 och visade bl.a. på de brister som nu ska åtgärdas.

Går de nya ventilerna att öppna och stänga?
De nya ventilerna går att öppna och stänga, men det går inte att helt strypa flödet.
Det ”stängda” läget släpper fortfarande in lite luft.

Drar det lika mycket från de nya ventilerna som från de gamla?
De nya ventilerna har en diffusor som ger bättre inblandning i rumsluften.
De är dragfria ca 30 cm från fönstret

Kommer det att påverka hur mycket ljud som kommer in från gatan?
De ljudmätningar som gjorts visar att vi har god fasadisolering sen tidigare.
De nya ventilerna når samma fina värden med ljuddämpare monterad.

Hur lång tid tar det att montera dem?
Provmonteringen visade att det bör ta ca 40 minuter per fönster.
Arbetet är varken särskilt bullrigt eller dammigt, men du behöver ha plockat bort de saker du har i fönstret så att montören får fritt fram.
Naturligtvis dammsuger montören efter sig när hen är klar.

Vilka fönster ska de monteras på?
Kan jag välja vilka fönster jag vill ha dem på?

De nya ventilerna monteras på de fönster där de gamla spaltventilerna nu sitter.
I de fall där det sitter en spaltventil rakt ovanför balkongdörren kan det bli aktuellt att montera
just den ventilen i ett annat fönster i rummet – om det behövs.
Hur många ventiler som krävs styrs av det totala luftinflödesbehovet i rummet.
I vissa fall kan det vara fördelaktigt att montera i ett annat fönster.

Jag har inglasad balkong. Hur blir det då?

Det beror på hur rummet ser ut. I vissa fall går det att montera de nya ventilerna i andra fönster.
I en del fall kan det krävas att någon slags ventil/öppning görs i inglasningen.

Vi har gjort sovrum av vår matplats. Går det att få en monterad i det rummet?

Ett rum som används som sovrum ska ha en ventil för att OVK ska bli godkänd.
Grundmontaget i lägenheterna görs med  Casamja OmegaMax 55 men det finns en OmegaMax 39 att tillgå om det är ett litet rum som ska få en ny ventil.
I något enstaka undantagsfall kan det bli aktuellt med en Fresh-ventil.

Vad händer med de gamla ventilerna?

De monteras bort och ersätts med en vit blindplåt. 

Vad händer om jag vägrar?

Då kommer föreningen att tvingas gå till hyresnämnden för att få ärendet avgjort där.

Dokument för den nyfikne:

Förfrågningsunderlag
Produktblad Casamja
Montering
Ljudmätning

Välkommen ut på gården!

juni 27th, 2019

Gården är nästan färdig, nu kan vi äntligen njuta av den. Det som återstår att åtgärdas kommer att vara färdigt till den 7/7

Nu kan vuxna och barn leka så mycket man vill i vattentrappan. Pumpen går på timer som sätter i gång 06.00 och slutar kl. 22.00. Det är samma vatten som går runt i vattenspelen. Det ska inte drickas. Det renas med ett UV-filter och ett mekaniskt filter.

Vattenklotet vid den stora grillplatsen kommer att få en ny inramning som passar bättre med den runda form som muren kring grillplatsen har. Det är samma vatten som går runt även här. Det ska inte drickas. Arbetet med den kommer att vara färdigt senast till gårdsfestivalen den 7/9.

Gräsmattan vid det stora trädäcket och trätrappan har ännu inte etablerat sig. Trädgårdsmästaren vill ge gräsmattan ytterligare två veckor innan vi får beträda den, därför sitter avspärrningarna kvar ett tag till.

Grillen vid odlingarna är färdig att användas. Det finns en plåthink för använt kol under grillen. Grillen vid trädäcket kan användas efter 7/7. Båda grillplatserna kommer att kompletteras med nya plåthinkar med lock och spade att lägga aska i.

Papperskorgen som står vid grillplatsen vid trädäcket kommer att flyttas till dagissidan.

Entreprenören fick dåligt växtmaterial, eller inget alls, vid leveransen till oss. Problemet har fortsatt under tiden som gått. Nyplanterade växter som inte har etablerat sig kommer att bytas ut i september. Det gäller framför allt flertalet rhododendronbuskar och pilkojan.

Träden kommer att besiktigas och underhållas framöver. En första besiktning görs i september. Vissa träd, framför allt de som har döda grenar och grenar som växer in i balkonger kan behöva beskäras.

Skötsel inklusive vattning av gården sköts av samma entreprenör som tidigare. De har fått utökat uppdrag i och med att gården har förändrats.

Alla cyklar som inte sitter i svarta cykelställ behöver flyttas till svarta cykelställ. Cyklar som står lösa på gården kommer flyttas till närmsta cykelställ.

Gården är alltså från och med slutet av nästa vecka färdig att användas. Äntligen. Så fint det blev, och ännu finare nästa år när vi bytt ut de växter som inte etablerat sig.

Välkommen ut att njuta av gården, och välkommen på vår gårdsfestival den 7/9

Styrelsen/Emma Lundberg och Anna Thulin

 

 

Inglasning av balkong

juni 11th, 2019

Föreningens bygglov för inglasning av balkonger är nu klart. För mer information se under ”Vanliga frågor” och ”Regler vid ombyggnad och renovering”.

Kallelse till föreningsstämma 2019

maj 12th, 2019

Stämman hålls 20 maj kl 19.00 i Timmermansgårdens stora sal.

För dagordning, propositioner, motioner vänligen se bifogad dokument.

kallelse stämma 2019

För styrelsens förslag till beslut, valberedningens förslag samt arvodesförslag, vänligen se nedan dokument.

Utskick 2 stämma 2019

Årsredovisning för 2018