MÅTTBANDET - START

Motioner till 2018 års stämma

mars 29th, 2018
Inför 2018 års ordinarie stämma är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att inkomma med motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem, måste de vara styrelsen tillhanda

SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. Det går också att skicka dem som brev till adress Brf Måttbandet, c/o Per Bergström, Magnus Ladulåsgatan 25, 11865 Stockholm.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman.

Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast två veckor före stämmodatum.

Äntligen – en helkväll om pengar och ekonomi!

januari 26th, 2018
Onsdag 21:a februari kl. 19 arrangerar vi en informationskväll helt vikt till föreningens ekonomi.
Vi kommer att hålla till i Caféet (MB2 bv)
Prognoser kommer att presenteras, avgifter diskuteras och redovisningsmetoder redovisas.
Vår föreningsrevisor Per Engzell medverkar med sitt stora kunnande.
Kom, fika och fråga.
Ingen fråga är för dum!
Ses då!
Styrelsen

Garagenytt

december 15th, 2017
Garagesamfälligheten har beslutat att häva uthyrningsstoppet från 1 april 2018.
Det kommer att underlätta för dem som nu köar för plats.
Under renoveringarna av samfällighetens totalt 9 garage har bilar behövt evakueras och pusslas runt mellan garagen.
När renoveringen av A-garaget är färdig i oktober 2018 kommer ca 100 platser att frigöras. 

Tomträttsavgälden – the true story

december 12th, 2017

Med anledning av att det florerar felaktiga siffror och beräkningar kring tomträttsavgälden och dess effekter på avgifterna kommer här ett förtydligande:

2017-03-20 fattade Stockholm stads kommunfullmäktige beslut om nya tomträttsavgälder för flerbostadshus. I augusti fick vi i Måttbandet besked om ny avgäld inför 2018.
Vi kontaktade då Lars Fröjd som är en erfaren tomträttsförhandlare. Lars och hans kollegor var överens om att kommunens föreslagna avgäldnivåer per kvm ”inte är så anmärkningsvärda att det är något att ta strid om.”

I oktober skrev vi på det nya avtalet som ser ut som nedan:

2018 – 2 736 500 (oförändrad)
2019 – 3 686 000
2020 – 4 045 000
2021 – 4 405 000
2022 – 4 764 000
2023 – 5 124 000
2024 – 5 124 000
2025 – 5 124 000
2026 – 5 124 000
2027 – 5 124 000

När höjningstrappan är klar 2023 har avgälden alltså stigit med 2 387 500.
Denna summa tas in under kostnader i föreningens budget och blir då en del av den totala budgeten där utgifter och inkomster jämkas ihop.
Om och i så fall hur mycket den nya avgälden kommer att påverka respektive medlems avgift beror på väldigt många andra faktorer i föreningens ekonomi.
Det ligger ingen avgiftshöjning i 2018 års budget.

Valberedningen söker styrelseledamöter

december 7th, 2017

Till medlemmarna i Brf Måttbandet

Nu är det dags att nominera ledamöter till Brf Måttbandets styrelse. Vi söker också nomineringar till ledamöter i valberedningen. Styrelse och valberedning väljs av medlemmarna i föreningen på årsmötet 2018.

Att sitta i styrelsen är ett intressant och bra sätt att ta ansvar för utvecklingen i föreningen. Uppdraget innebär att delta i möten i styrelsen och dess utskott, samt att däremellan delta i styrelsens arbete via email.

Att delta i valberedningen innebär att följa styrelsens arbete under året och att föreslå ledamöter i den nya styrelse vi följande årsmöte.

Uppdragen är arvoderade.

Vi är valberedning för Brf Måttbandet. Vi söker personer med intresse för vårt boende och kunskaper om teknik, it, ekonomi, information och av att upphandla entreprenörer. Vana av föreningsarbete är ett plus.

Den som sitter i styrelsen företräder hela föreningen, så det behövs en förmåga att ha ett övergripande perspektiv.

Ledamöter till styrelsen väljs i första hand på två år. Du kan nominera dig själv eller andra medlemmar i Brf Måttbandet.

Vänligen skriv den nominerades namn, adress, mobilnummer och något om yrke och intressen av betydelse för uppdraget.

Maila ditt förslag till nya ledamöter i styrelse och valberedning senast

den 1 mars 2018 till  valberedningen@mattbandet.se

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

Lars Edlund, Anna Holmgren (sammankallande, tel 070 898 0852), Jonathan Lind

Valberedningen söker hyresgästrepresentant

december 7th, 2017

Till hyresgästerna inom BRF Måttbandet

Nu är det dags att nominera en representant för hyresgästerna till Måttbandets styrelse, som väljs av medlemmarna i föreningen på årsmötet våren 2018.

Att sitta i styrelsen är ett intressant och bra sätt att få information om och att påverka utvecklingen för hyresgästerna

i Brf Måttbandet.

Representanten för hyresgästerna har rätt att delta på styrelsemötena och att lägga förslag, men har inte rösträtt.

Representanten företräder alla hyresgäster inom föreningen, så det behövs en förmåga att ha ett övergripande perspektiv. Vana av föreningsarbete är en fördel.

Uppdraget innebär att delta i möten i styrelsen, samt att mellan mötena delta i styrelsens arbete via email. Ledamöterna väljs i första hand på två år.

Du kan nominera dig själv eller någon annan hyresgäst inom Brf Måttbandet. Vänligen skriv den nominerades namn, adress, mobilnummer, yrke samt intresse för uppdraget.

Maila ditt förslag senast den 1 mars 2018 till valberedningen@mattbandet.se

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

Lars Edlund, Anna Holmgren (sammankallande, tel 070 898 0852),  Jonathan Lind

Informationsmöte

november 14th, 2017

Välkomna till höstens informationsmöte måndag 20 november kl 19.00 i caféet/kollektivhuset.

Kom och ställ dina frågor direkt till våra utskottsrepresentanter vid de olika ”stationerna”.

Kaffe med dopp utlovas.

Välkomna!

Brf-pub 11 november

november 7th, 2017

Dags för brf-pub – läs mer i länken nedan!

 

Brf Bar 11 november 2

Inbjudan till Bostadsrättsmässan 2017

oktober 12th, 2017

Kistamässan, Stockholm
17 november: 10.00-17.00, 18 november: 10.00-16.00

Läs mer i länken nedan:

http://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2017/Bostadsraettsmaessan2017/Inbjudan_BRM.PDF

 

 

Balkonginglasning

oktober 10th, 2017

Till alla er som går i inglasningstankar – den 18 mars 2018 går föreningens gemensamma bygglov ut.