MÅTTBANDET - START

Dokumentation inför ordinarie stämma 31 maj 2017

May 23rd, 2017

Kallelse, dagordning samt proposition och medlemmars motioner. Fullmaktsblankett finns bifogad:

stämmodokument 2017 kallelse

 

Styrelsens motionssvar, valberedningens förslag samt förslag till arvoden:

Stämma 2017 utskick 2

Information om garagesamfälligheten

May 5th, 2017

 

Garagesamfälligheten bildades 1993 av de dåvarande fastighetsägarna i Södrastationsområdet. Genom att bygga gemensamma garage behövde man inte bygga garage i varje fastighet. Samfälligheten kom att bestå av nio garage med sammanlagt ca 730 platser och förvaltas av Södrastationsgaragens samfällighetsförening.

Då några större reparationer inte skett sedan garagen byggdes påbörjades ett omfattande reparationsarbete av samtliga garage under 2015. Avsikten var att reparationerna skulle vara färdiga under 2019, men troligen blir de färdiga redan under 2018, bl.a. beroende på att reparationerna av B-garaget tog kortare tid än planerat.

2015 renoverades G-garaget på Fatburs Brunnsgata och 2016 renoverades B-garaget på Lehusens Gränd, C-garaget på Timmermansgränd, D-garaget på Swedenborgsgatan och F-garaget på Fatburs Kvarngata.  2017 renoveras H-garagen på Fatburs Brunnsgata och 2018 A- garaget på Rosenlundsgatan och E-garaget på Carl Alberts Gränd.

Reparationerna av H-garagen påbörjades den 1 april och beräknas vara färdiga vid slutet av augusti i år. Reparationsarbetena inkluderar fogarbeten på Fatburs Brunnsgata och Swedenborgsgatan. Dessa har påbörjats och beräknas vara färdiga under maj månad.

Reparationskostnaderna betalas av delägarna. För att undvika så här omfattande reparationer i framtiden kommer samfälligheten att göra en underhållsplan från och med 2019.

Garageplatserna är främst avsedda för dem som bor eller är verksamma i de fastigheter som ingår i samfälligheten. Garagen är till största delen fullbelagda, bl.a. beroende på att bilarna i de garage som repareras måste omplaceras i andra garage. HSB:s servicekontor svarar för köhanteringen och den som behöver garageplats kan ringa 010-44 211 00 eller mejla till service.stockholm@hsb.se.

Det finns MC-platser i alla garage och till dem är det en särskild kö. Det finns också platser för elbilar i C-garaget på Timmermansgränd och kommer att göras ytterligare platser för elbilar i H- och A-garagen. Även till dessa är det en särskild kö.

Garagen städas tre gånger om året – senast skedde detta i månadsskiftet mars/april. För att städningen ska bli tillfredställande är det angeläget att bilarna flyttas under den tid som städningen pågår. Detta skyltas i respektive garage ca en vecka innan städningen äger rum.

Informationsmöte om gården

March 13th, 2017

Topia Landskapsarkitekter är det företag som fått i uppdrag att gå vidare med förverkligandet av planerna för vår gård. De kommer hit och berättar mer under ett informationsmöte som helt ägnas åt gården.  Alla medlemmar är välkomna till caféet i bottenvåningen på MB2 tisdag 28 mars kl 19.00.

Motioner till föreningsstämma 31 maj 2017

March 8th, 2017

 

Inför den ordinarie stämman 31 maj är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att inkomma med motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem måste de vara styrelsen tillhanda SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. De går också att skicka som post till adress Brf Måttbandet, c/o Per Bergström, Magnus Ladulåsgatan 25, 11865 Stockholm.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman.

Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast 17 maj.

Håll vår gård ren och snygg

March 8th, 2017

En påminnelse till alla: rastning av husdjur på gården är inte tillåten.

Om du röker – använd de askkoppar som finns uppsatta eller ta med dig din fimp och släng någon annanstans.

Tack för allas medverkan!

Gästlägenhet renoveras inför försäljning

March 2nd, 2017

Utdrag ur stämmoprotokoll 23 maj 2016:

“Styrelsen föreslår att omvandla den nuvarande styrelselokalen till gästlägenhet samt att göra om en av gästlägenheterna i MB1 eller MB3 till bostadsrätt.
 Propositionen bifölls av stämman”.

I enlighet med beslutet påbörjas nu arbetet med renovering inför försäljning av gästlägenheten på Timmermansgränd. Det innebär att lägenheten fr.o.m. 25 maj 2017 inte längre kommer att kunna bokas. Bokningar som redan är gjorda och som gäller för datum senare än 24 maj kommer att avbokas.

Så småningom kommer föreningen ha samma antal gästlägenheter som idag, eftersom planen är att litet längre fram omvandla styrelselokalen till gästlägenhet.

Nu nollställer vi låsbricksystemet

February 15th, 2017

Som de flesta känner till har vi haft en del problem med obehöriga i våra hus.
Styrelsen har därför tillsatt en ”låsgrupp” som har till uppgift att se vilka åtgärder vi kan vidta för att öka tryggheten i vår förening. Vi börjar med att se över och skärpa rutinerna kring våra blå aptus-låsbrickor:

Vi kommer att avaktivera alla låsbrickor som inte senast 10 mars uppvisats och ”prickats av” på en lista hos Einar Mattsson. Detta gör vi för att styra upp bricksystemet, så att inga gamla eller borttappade brickor längre ska kunna användas av obehöriga. Det blir såklart litet besvär för oss alla, men vi har försökt hitta ett sätt som är så enkelt som möjligt att genomföra, men ändå säkerställer att inga brickor är på vift.
Hur går det till?

Einar Mattsson har en lista på samtliga brickor som hör till varje lägenhet.
Du som är registrerad hyresgäst eller lägenhetsinnehavare måste visa upp din legitimation och alla de brickor som du vill använda i fortsättningen.
Du får sen sätta en signatur för varje uppvisad bricka på listan.
Alla brickor som inte är uppvisade och korrekt signerade kommer att avaktiveras den 10 mars.

När och var kan du göra detta?
Ta med brickor och legitimation och gå till Einar Mattssons kontor på Rosenlundsgatan 58. De har öppet måndag till torsdag 7-17, fredag 7-16. Säg till i receptionen så hjälper de dig.
Det finns också tillfälle att göra detta i stora entrén till kollektivhuset, Magnus Ladulåsgatan 15-21, tisdag den 21 eller onsdag den 22 februari.

EM finns där 07-10 och 16-18 båda dagar.

Kan man skicka ombud?
Ja. Ditt ombud behöver visa en korrekt ifylld fullmakt, de brickor som ska signeras samt ha med sig och uppvisa både sin egen och din legitimation. Fullmakten finns att ladda hem nederst på sidan.

Kan man återaktivera en nollställd bricka i efterhand om man inte hinner visa upp den?
Javisst, ta kontakt med Einar Mattsson så hjälper de till.
Einar Mattsson nås på 08-586 263 00 (tryck 2 för att komma till växeln)
eller moem@einarmattsson.se

Om du har några frågor kan du såklart maila styrelsen@mattbandet.se

Här kan du ladda hem fullmakt: låsnollning

Laddplatser för elbilar

January 12th, 2017

Platser för laddning av elbilar finns att hyra i C-garaget (Timmermansgränd) med omedelbart tillträde. Hyra: 1.804 kr per månad.

Kontakta HSB Servicecenter 010-442 11 00 för ytterligare information.

Södrastationsgaragens Samfällighetsförening

2017-01-12

Säkerhetsdörr

January 10th, 2017

Om ni går i tankar att köpa och montera en ny säkerhetsdörr, tänk då på att följande krav ska uppfyllas:

Den nya dörren ska ha samma mörka mahogonyliknande laminat som originaldörrarna samt vara försedd med brevinkast och nyckeltub.

Gästlägenheten i MB2 renoveras

December 16th, 2016

Observera att gästlägenheten i MB2 inte kommer kunna bokas under en period på ca två  månader med start 16 januari, då badrummet i lägenheten kommer renoveras.