MÅTTBANDET - START

Information från styrelsen om föreningens ekonomi

maj 23rd, 2020

Handlingar inför Årsstämma 25 maj 2020

maj 14th, 2020

Kallelse utskick 1

Utskick 2

Årsredovisning

Valborg på innergården!

april 13th, 2020


Onsdag 29 april kl 19.00

Pga Corona blir vårt valborgsfirande annorlunda än vi tänkt oss från början. Men vi tror det kan bli stämningsfullt ändå. 
BRF Måttbandet vill hälsa er välkomna till social distansering med gemenskap i vårskymningen! 

Plats: Gradängen eller snurren. Eldfatet vid pilkojan

Program:
Tal till våren av ordförande
Säsongsinvigning av vårt vattenspel, som sätts igång efter vinterns vila
Våra mest älskade valborgssånger framförs av Glesa kören

Coronasäkrade förfriskningar för den som önskar, serveras på gården. Alla ombeds ta med sig glas själva 
En liten symbolisk minield tänds i eldfatet. 
Alla som har möjlighet att se ceremonin från sina balkonger eller öppna fönster, ombeds att göra det, så att de som bor längre bort får plats på glesa avstånd på gården. Ta gärna fram ett glas med lite läskande dryck att skåla i från er plats! 
Varmt välkomna!

Glesa Kören och BRF Måttbandet

Ventilation / Injustering

april 8th, 2020


Hej!

Teknikutskottet har bestämt att vi skjuter upp den planerade injusteringen som aviserats.

Vi har naturligtvis full förståelse för den oro som finns kring coronasmittan.
Ett antal medlemmar som tillhör riskgrupper har meddelat att de inte kan ta emot hantverkarbesök just nu.

Det är ingen idé att göra injusteringen om vi bara kan göra den i 50-70% av lägenheterna så i samråd med projektledaren har vi skjutit upp åtgärden tills vidare.
Vi hoppas kunna göra den i juni i stället, men det avgörs av hur coronaläget är då.


Ta hand om er och ha en glad påsk (utan påskkärringar)!

/ TU / Styrelsen

Cykelrensning söndag 26 april

april 7th, 2020

Nu är det återigen dags att rensa våra gemensamma utrymmen i fastigheterna samt gården från cyklar utan känd ägare. De cyklar som ingen längre känns vid och som förvaras inom BRF Måttbandet kommer att omhändertas. Hör av er om ni vill ha hjälp att avyttra cyklar som inte används.

Märk era cyklar med namn och datum

Använd märklappar som finns i cykelrummen eller tillverka egna.

OBSERVERA!
Alla gamla märkningar har städats bort.

Söndag 26 april på kvällen kommer vi att plocka undan alla cyklar som är omärkta och ställa för förvaring i låst utrymme under minst tre månader innan de avyttras.
Det är lite pyssel med detta och brukar ställa till det för några varje gång. Vi hoppas att det denna gång skall ske så smidigt och smärtfritt som möjligt. Om alla hjälper till med märkning av egna cyklar underlättar det. Varje gång vi rensar lämnas nästan hälften tillbaka till grannar som glömt att märka sina cyklar, det kommer att ske i mån av tid.

Cyklar som förvaras på fel ställe så som trapphus, eller vuxencyklar i barnvagnsrum, kommer att flyttas till närliggande cykelförråd där utrymme finns.
Vi behöver som vanligt några frivilliga som kan hjälpa till att släpa på kvällen från kl. 18.00, det tar c:a en timme. Anmäl dig gärna till vår mailadress.

Tack på förhand för ert samarbete.
Hälsningar från cykelgruppen@mattbandet.se

Föreningsstämma 25/5

mars 11th, 2020

Den 25/5 är det dags för årets föreningsstämma. Förslag i form av motioner som medlemmar önskar ta upp på föreningsstämman ska inlämnas till styrelsen före april månads utgång. Maila dina motioner och förslag till styrelsen på

styrelsen@mattbandet.se

Hälsningar Styrelsen

Uppdatering om tvättstugorna

mars 11th, 2020

Hur går det? Händer det något?

Ja det gör det. Detta året kommer tvättmaskiner och torktumlare bytas ut upp till en summa av 750 000 kronor. År 2021 kommer återstående maskiner att bytas ut. Beslut om vilken entreprenör som ska byta maskinerna är fattat. Företaget som fått uppdraget har påbörjat arbetet. Det är viss leveranstid på maskinerna men bytet beräknas vara genomfört inom ett par månader.

Hälsningar Styrelsen

Vill du vara med och påverka vårt boende?

mars 8th, 2020

Mars 2020

Till alla medlemmar i BRF Måttbandet

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse! Inför nästa stämma i maj 2020 söker valberedningen medlemmar som vill engagera sig i vårt gemensamma boende genom styrelsearbete.

Att sitta i styrelsen för vår Brf är intressant och lärorikt och väldigt roligt. Det ger dig också möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelsen, men grunden för engagemanget måste vara ett intresse för föreningen och att du har lite tid att lägga på styrelsearbetet.

Ledamöterna väjs av stämman, oftast på två år i taget Styrelsemöten hålls en gång varje månad och styrelsens olika utskott ses en gång i månaden.

Hör av dig till oss innan den 31 mars om du är intresserad och vill veta mer.

Hälsningar från Valberedningen BRF Måttbandet

Epost: valberedningen@mattbandet.se.

Telefon Anna Holmgren 070 898 08 52

Information från ventilationsprojektet

mars 8th, 2020

Montering av nya tillluftsventiler är nu i sin slutfas. Nästa steg i projektet är rengöring av ventilationssystemet.

Sotaren i Norrort aviserar respektive lägenhet inför rengöringen. Detta kommer göras under mars. Därefter kommer injustering av frånluften i alla lägenheter samt OVK mätningen. Detta aviseras när det är dags.

Vänliga hälsningar Styrelsen.

En liten heads-up om internet/bredband till alla lägenheter i Måttbandet!

februari 20th, 2020

Då och då får vi förslag från bredbandsleverantörer om att gruppansluta vår brf. Nu har vi för första gången fått ett förslag som är så bra att vi valt att jobba vidare med det.
Det går ut på att brf tillhandahåller internetuppkoppling via Stockholms Stadsnät med en hastighet om 1 Gigabit/s som då skulle ingå i din bostadsrättsavgift.
Du slipper alltså betala för ett eget internetabonnemang.

Några frågor & svar:

Försvinner Open Universe då?
Ja, Stockholms Stadsnäts fiber ersätter Open Universe i våra ”husnoder”.ComHems kopparnät kommer att vara kvar som tidigare.

Hur blir det med mina tv-kanaler och min ip-telefoni?
ComHems kopparnät är kvar som tidigare. Om du har tv-kanaler och telefoni via fiber kommer du att behöva ersätta dem med något av Stadsnäts erbjudanden.Se vilka telefoni och tv-tjänster som är tillgängliga på: https://www.stockholmsstadsnat.se/fastighetsagare/bostadsrattsforening/

Kommer avgifterna att höjas p.g.a. detta?
Nej, avtalet är så fördelaktigt att det ryms i vår budget.

Vad betyder 1 Gigabit/s?
Det är 1000 Megabit/s d.v.s. 10 gånger snabbare än vad de flesta har idag.

Supersnabbt internet utan att betala låter som en ”no-brainer”, det är väl bara att köra?
Vi betalar ju såklart indirekt via avgiften men det blir oerhört mycket billigare för var och en av oss, dessutom menar styrelsen att det är en värdehöjande åtgärd. Kostnaden för föreningen är ca 49 kr/lgh/mån. Styrelsen avser att lägga en proposition om detta till årsstämman för beslut.

/Styrelsen