MÅTTBANDET - START

Ny trädgårdsmästare

april 27th, 2021

Nu är det nya avtalet för skötseln av trädgården klart. Glädjande nog är det Abtot som anlade trädgården som nu kommer att ta hand om den. Vi har haft möte med trädgårdsmästarna och dom börjar denna vecka. För att göra deras arbetsmiljö så bra som möjligt så har styrelsen beslutat att trädgårdsmästarna får använda toaletterna i gymet och utanför bastun. De kommer också ha tillgång till trädgårdsgruppens förråd.

Hälsningar Styrelsen

Cykelrensning söndag den 2/5

april 24th, 2021

Nu är det återigen dags att rensa våra gemensamma utrymmen i fastigheterna samt gården från cyklar utan känd ägare. De cyklar som ingen längre känns vid och som förvaras inom BRF Måttbandet kommer att omhändertas. Det gäller även barncyklar, inklusive trehjulingar. Hör av er om ni vill ha hjälp att avyttra cyklar som inte används.

Märk era cyklar med namn och datum Använd märklappar som finns i cykelrummet vid pumpen eller tillverka egna.

OBSERVERA -Alla gamla märkningar har städats bort!

Söndagen den 2 maj på kvällen kommer vi att packa undan alla cyklar som är omärkta och ställa undan i låst utrymme i minst tre månader innan de avyttras. Om en omärkt cykel är fastlåst i ett cykelställ eller liknande kommer fastsättningsanordningen att kapas.

Det är lite pyssel med detta och brukar ställa till det för några varje gång. Vi hoppas att denna rensning ska gå så smidigt och smärtfritt som möjligt. Om alla hjälper till med märkning av egna cyklar underlättar det. Varje gång vi rensar lämnas nästan hälften tillbaka till grannar som glömt att märka sina cykl.ar. Det kommer ske i mån av tid.

Cyklar som förvaras på fel ställe såsom trapphus eller vuxencyklar som står i barnvagnsrum kommer att flyttas till närliggande cykelförråd där utrymme finns.

Vi behöver som vanligt några frivilliga som kan hjälpa till att släpa på kvällen från kl.18.00. Det tar ungefär en timme. Anmäl dig gärna på vår mailadress cykelgruppen@mattbandet.se

Tack på förhand för ett gott samarbete -Hälsningar från cykelgruppen i BRF Måttbandet.

Valborgsfirande på gården 29/4.

april 21st, 2021

För att fira att vintern äntligen är slut och att våren är här trots Covid-19 så bjuder vi på ett coronafirande. Vi tänder elden i eldfatet och Valborgskören sjunger vårsånger för oss klockan 19.00. För er som vill komma ut på gården och lyssna är det viktigt med avståndet till varandra. För er som vill delta från balkongerna är ni välkomna vid 19.00. Observera att vi har bantat ner firandet från den tidigare informationen som gått ut beroende på det fortsatt höga smittläget i regionen. Varmt och hjärtligt välkomna alla på det sätt som passar er bäst. .

Hälsningar Styrelsen.  

Tömning av trapphusen och andra allmänna utrymmen

april 21st, 2021

Trapphus ska enligt brandskyddsmyndigheten vara tomma på lösa föremål. Lösa föremål är allt från skor, hallmattor till möbler och cyklar.

Undantag: Blommor i krukor utan plast. Dessa kan få stå i burspråk men inte längst ner i trapphusen då de hindrar utrymning.

Byteshörnan som är till för hela föreningen och som ligger utanför tvättstugan  i Måttbandet 2 MLG 15-21. Möbler får dock inte ställas här.

Förskolans tillhörigheter  under trappan i MLG 19

Med anledning av brandfaran har styrelsen infört nya rutiner. Förvaltaren EM kommer att sätta upp en lapp vid/ på alla föremål som inte ska stå i trapphusen. Denna ska förses med datum. Inom en månad tas föremålen bort och förvaras i lokal som tillhör föreningen. Föremålen kan fås tillbaka till en avgift av 600 kr. ( motsvarar kostnaden vi betalar till EM för att ta hand om lösa föremål). Föremålen kvarstår i lokalen i 6 månader.  För att återfå sitt föremål ska förvaltaren EM kontaktas.

Med vänlig Hälsning Styrelsen 

Motioner till 2021 års stämma.

mars 18th, 2021

Inför 2021 års ordinarie stämma är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att skicka in motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem, måste de vara styrelsen tillhanda

SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. Det går också bra att lägga din motion i brevlådan hos Håkan Nilsson, Magnus Ladulåsgatan 15 tre trappor.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman. Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast två veckor före stämmodatum.

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse!

februari 17th, 2021

Inför nästa stämma i maj 2021 söker valberedningen efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelse.

Att sitta i Brf-styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelse, men du bör engagera dig framförallt av intresse för föreningen. Viktigast är att du är intresserad och villig att lägga tid på styrelsearbetet!

Ledamöterna väljs av stämman, oftast på två år i taget. Styrelsen träffas två gånger i månaden. Då deltar alla styrelseledamöterna, även suppleanterna.

Välkommen att höra av dig till oss!

Valberedningen Brf Måttbandet

Epost: valberedning@mattbandet.se

Anna Holmgren, 070 898 0852

Niklas Hanson, 070 871 24 23,

Numi Östlund, 0706 67 30 70

Gruppanslutning bredband.

februari 16th, 2021

Nu har vi tecknat avtal med Bahnhof om gruppanslutning av Brf Måttbandet.
Från och med den 1 september kommer alla lägenheter att ha 1 Gigabit/s internetuppkoppling som ingår i avgiften.
Det betyder att Open Universe då försvinner som tjänsteleverantör.
Kolla din uppsägningstid så att du slipper betala i onödan.
ComHem i koaxial/tv-uttaget kommer att finnas kvar, men ett abonnemang hos Comhem får man bekosta själv.

De fiberkonvertrar som nu sitter i lägenheterna kommer att bytas ut i samband med detta för att klara den högre hastigheten.

Vi återkommer med mer detaljer närmare sommaren.
/Styrelsen

Bilpool på vändplanen

februari 16th, 2021

Bilpoolen.nu hyr fr.o.m. nu en parkeringsplats vid vändplanen utanför ML 15-21.

Här kan ni läsa mer:
https://www.bilpoolen.nu/

Gymmet under Covid.

januari 28th, 2021

Med anledning av frågor avseende direktiv från styrelsen angående hur många som får vistas i gymmet samtidigt med anledning av Covid 19 meddelar styrelsen följande. 
Gymmet är, som många andra lokaler i fastigheten, ett gemensamt utrymme. Styrelsen har inte fattat beslut om restriktioner för några gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, café, hiss etc. 
På samma vis som att samtliga medlemmar tar eget ansvar för att åka hiss och vistelse i övriga gemensamma utrymmen bör medlemmarna kunna ta eget ansvar för vistelse i gymmet. 
För kännedom och för att medlemmar ska kunna ta eget ansvar är gymlokalen drygt 50 kvm. Enligt FHM:s rekommendationer för kommersiella lokaler ska max 5 personer vistas i en lokal på 50 kvm.
Det erinras dock om att föreningsgymmet inte är en kommersiell lokal men ovanstående kan vara av intresse när medlemmar ska fatta beslut om huruvida medlemmen vill vistas i gymmet eller i andra gemensamma utrymmen. För det fall en medlem anser att det är för många som vistas i lokalen går det att komma tillbaka vid ett annat tillfälle. 

/Styrelsen

Odla på gården

januari 10th, 2021

Längtar du efter att gräva och påta i jorden en saknar en jordplätt att hålla till på? Då kan du vara med i utlottningen av de odlingsrutor som ramar in grillplatsen och som är avsedda för just odling. Reglerna är enkla. Du anmäler ditt intresse till: tragardsgruppen@mattbandet.se senast den 31/1.

Kort därefter drar vi 17 lyckliga vinnare varav de första tre dessutom får välja odlingslott före de andra. Odlarna disponerar sin lott under hela säsongen men den ska vara tömd och startklar innan nästa odlare tar över inför ny säsong. Smidigast är om lotten töms under hösten. Har man vintertåliga växter är det ingenting som hindrar att de står kvar längre in på vintern.

Under semestersäsongen hjälps odlarna åt med vattning enligt schema som skapas gemensamt.

Anledningen till att vi vill ha anmälan och hålla lotteriet å tidigt är att ifall man vet att en odlingslott väntar till våren så kan man börja dra upp plantor inomhus i god tid om man tycker det är roligt.

Alltså vill du vara med maila oss i trädgårdsgruppen

Hälsningar Måttbandets trädgårdsgrupp.