MÅTTBANDET - START

En liten heads-up om internet/bredband till alla lägenheter i Måttbandet!

februari 20th, 2020

Då och då får vi förslag från bredbandsleverantörer om att gruppansluta vår brf. Nu har vi för första gången fått ett förslag som är så bra att vi valt att jobba vidare med det.
Det går ut på att brf tillhandahåller internetuppkoppling via Stockholms Stadsnät med en hastighet om 1 Gigabit/s som då skulle ingå i din bostadsrättsavgift.
Du slipper alltså betala för ett eget internetabonnemang.

Några frågor & svar:

Försvinner Open Universe då?
Ja, Stockholms Stadsnäts fiber ersätter Open Universe i våra ”husnoder”.ComHems kopparnät kommer att vara kvar som tidigare.

Hur blir det med mina tv-kanaler och min ip-telefoni?
ComHems kopparnät är kvar som tidigare. Om du har tv-kanaler och telefoni via fiber kommer du att behöva ersätta dem med något av Stadsnäts erbjudanden.Se vilka telefoni och tv-tjänster som är tillgängliga på: https://www.stockholmsstadsnat.se/fastighetsagare/bostadsrattsforening/

Kommer avgifterna att höjas p.g.a. detta?
Nej, avtalet är så fördelaktigt att det ryms i vår budget.

Vad betyder 1 Gigabit/s?
Det är 1000 Megabit/s d.v.s. 10 gånger snabbare än vad de flesta har idag.

Supersnabbt internet utan att betala låter som en ”no-brainer”, det är väl bara att köra?
Vi betalar ju såklart indirekt via avgiften men det blir oerhört mycket billigare för var och en av oss, dessutom menar styrelsen att det är en värdehöjande åtgärd. Kostnaden för föreningen är ca 49 kr/lgh/mån. Styrelsen avser att lägga en proposition om detta till årsstämman för beslut.

/Styrelsen

Boka tvättstuga

februari 16th, 2020

För att göra det lite enklare för alla medlemmar att tvätta nu när våra tvättmaskiner ofta går sönder kan nu alla medlemmar boka samtliga föreningens tvättstugor.

Tvättstugorna är likvärdiga i standard men har lite olika tvättider och regler för hur tvätttiden utnyttjas. Reglerna kommer från medlemmarnas egna önskemål.

Tvättstugorna i fastighet MB1 och MB3 nås från gården på var sin sida om gångbron. Där finns fyra tvättmaskiner, en grovtvättmaskin, två torktumlare och två torkskåp och en mangel. Två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp bokas under ett tvättpass. Tvättpasset är tre timmar plus en timme för tork. Tvättstugan är stängd under tvättpasset. Bara den som bokat tid har tillträde.

I fastighet MB2 finns fyra tvättmaskiner, en grovtvättmaskin, två torktumlare, två torkskåp och en mangel. Tvätttiden är två timmar och en timme för torkning. Alla maskiner bokas i passet. Tvättstugan är öppen under tvättpasset så alla kan komma in. Om den som bokat tvätttid inte börjat använda maskinerna inom 30 minuter så kan annan medlem utnyttja tiden utan bokning.

Bokningar av tvätttid görs på samma sätt som tidigare.

Access för alla medlemmar till samtliga tvättstugor ska enligt låsföretaget Axlås nu fungera med vi får höra av medlemmar att det fortfarande är problem för vissa att boka och att komma in i tvättstugorna. Har du ändå problem att boka tvätttid, eller problem med att komma in i någon av tvättstugorna så ska de felanmälas till Einar Mattson som vanligt och de ska åtgärd felanmälan..

Vad händer med maskinerna i föreningens tvättstugor?

januari 24th, 2020

UPPDATERAT 18/2

Som ni  vet så har det varit problem med många av föreningens tvättmaskiner under hösten. Maskinerna har varit trasiga, reparerats och gått sönder igen. Det har varit frustrerande för många medlemmar som är beroende av fungerande tvättstugor.

Våra tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp är gamla. Planeringen har varit att byta ut de flesta av maskinerna under år 2021 men eftersom det visat sig att många maskiner är svåra att reparera har styrelsen beslutat att tidigarelägga maskinbytet. De maskiner som är trasiga ska felanmälas och repareras fram tills de är utbytta. Att reparera felanmälda maskiner är ett kontinuerligt uppdrag som vår förvaltare har sedan tidigare och som inte har förändrats.

Styrelsen har budgeterat för byte av tvättmaskiner torktumlare och torkskåp i föreningens tre tvättstugor i budgeten för år 2020. Att byta ut maskinerna är en stor investering för föreningen. Vår förvaltare fick i uppdrag att begära in offerter från två olika leverantörer av maskiner som styrelsen skulle kunna ta ställning till i december. Samtidigt fick de också uppdraget att göra en bedömning av vilka maskiner som först behöver bytas ut och i vilken ordning. De maskiner som är i sämst skick och som nyttjas mest ska bytas först. Efter bytet av maskiner så ska alla tre tvättstugorna ha jämförbar standard.

Sedan januari har situationen förvärrats fler tvättmaskiner och torktumlare har felanmälts och inte lagats och naturligtvis skapar detta en stor frustration och en undran om vad som pågår. Att anställda på Einar Mattsson också felaktigt har meddelat boende och medlemmar att man inväntar styrelsebeslut för att agera har skapat ännu större förvirring och säkert också en hel del irritation.

Den 18/2 hade styrelsen ett möte med förvaltaren och framförde kritik mot hur ärendet har handlagts hittills och begärde ett snabbt agerande för att lösa situationen. Förvaltaren Einar Mattson försäkrar att de kommer att prioritera våra tvättstugor och se till att maskiner som är felanmälda repareras tills de är utbytta. Styrelsen kommer att fortsätta att bevaka frågan noga och vi hoppas att vi snart kan påbörja bytet och kunna se fram emot fungerande maskiner i tvättstugorna.

Hälsningar Styrelsen.  

Odla på gården

december 23rd, 2019

Längtar du efter att gräva och påta men saknar en jordplätt att hålla till på? Då kan du vara med i utlottningen av de odlingsrutor som ramar in grillplatsen och som är avsedda för detta.

Reglerna är enkla. Du anmäler ditt intresse till tradgardsgruppen@mattbandet.se senast den 31 januari. Kort därefter drar vi 17 lyckliga vinnare varav de tre första dessutom får välja odlingslott före de andra. Odlarna disponerar sin lott under hela säsongen, men den ska vara tömd och ”startklar” innan nästa odlare tar över inför ny säsong. Smidigast är om lotten töms under hösten. Har man vintertåliga växter är det ingenting som hindrar att de står kvar längre in på vintern.

Under semestersäsongen hjälps odlarna åt med vattning enligt schema som skapas gemensamt. Detta fungerade toppen under sommaren som gick. Anledningen till att vi vill ha anmälan och lotteriet så tidigt är att om man vet att man har en odlingslott som väntar till våren så kan man börja dra upp plantor inomhus i god tid ifall man tycker det är roligt

Alltså om du vill vara med, maila oss i trädgårdsgruppen.

Hälsningar Måttbandets trädgårdsgrupp. .

Nu är det dags!

november 8th, 2019


Ombyggnad av tilluftsventilerna i lägenheterna sätter igång vecka 47.
Arbetet pågår fram till några dagar innan jul, gör sen ett uppehåll och återupptas efter jul/nyårshelgerna.
Vi tror att arbetet kommer att ta ca 10-12 veckor totalt.
Först ut är Magnus Ladulåsgatan 9 och Lehusens gränd 4.

Entreprenör är Luftkompaniet/Verktygsmästarna.
De kommer att sköta all planering och avisering.

Kontaktpersoner:

Joppe Nordström (projektledare Luftkompaniet)

073-533 56 80

Robin Stenström (Platsansvarig/tidsbokning)

076-415 55 15

 
En beskrivning av vad som ska göras finns i ett tidigare inlägg här.
Naturligtvis finns styrelsen tillgänglig på mail: styrelsen@mattbandet.se och i Måttbandets facebookgrupp om ni har frågor.

/Styrelsen

Växterna på gården/gårdsrenoveringen

oktober 19th, 2019

Lena Lundgren har gjort en fantastisk sammanställning med bilder på vilka växter som finns planterade på vår gård och en fotobok där vi kan se hur den nya gården växte fram.
Dokumenten finns i de bifogade länkarna.

Tack Lena, vi längtar redan efter våren för att få uppleva alla blommor!

Hälsningar Styrelsen


Gårdens växter


Gårdsrenoveringen

Vattenspelen på gården

september 29th, 2019

Nu har vi stängt av de båda vattenspelen ”vattenfallet” och ”klotet” för säsongen för att skydda dem för frosten som kommer vilken dag som helst. Vi ser fram emot att öppna dem igen när våren är här.

hälsningar/Styrelsen

Välkommen till Gårdsfest 7/9

september 2nd, 2019

Gårdsfest

juli 30th, 2019

Nu är det högsommar, på vår fina gård växer det så det knakar i medlemmarnas odlingslotter. Grillplatsen används till kalas och middagar. Det är underbart och hösten känns långt borta. Men snart är den här och redan den 7/9 är det dags för föreningens gårdsfest.

Vill du vara med att planera och arrangera festen? Vi behöver vara en grupp festfixare som träffas ett par gånger före festen och som är på plats på festdagen för att hålla i våra olika programpunkter. Datumen som är planerade för förarbete för gårdsfesten är den 14/8 och den 1/9 klockan 19.00 i kollektivhusets matsal. Har du någon dold talang du vill uppträda med eller på annat sätt dela med dig av på festen, till exempel eldslukare, sagoberättare, rockringsmästare, danslärare, barmästare, ansiktsmålare eller någonting annat vad det än kan vara så hjärtligt välkommen.

Vill du vara med att ordna fest eller uppträda, kontakta styrelsen på adressen bu@mattbandet.se. Sommarhälsningar från styrelsen /Anna och Emma

 

Ventilationsprojektet

juli 3rd, 2019

Vid den senaste OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) som gjordes i föreningen upptäcktes att vi har problem med tilluften.

Tilluften i lägenheterna kommer genom spaltventiler ovanför fönstren.
Spaltventilerna sitter på en ”låda” som är fylld med isolering.
I isoleringen finns en kanal genom vilken luften tas in enligt bild 1.
I ett okänt antal fönster har isoleringen kollapsat och täppt till luftkanalen enligt bild 2. Detta är en mycket ovanlig och olycklig konstruktion.

Efter att ha vridit och vänt på problemet och undersökt olika åtgärdsförslag har vi kommit fram till att det bästa är att försegla den gamla lösningen med vita blindplåtar och sätta nya tilluftsdon i fönsterbågarna.
Den lösning vi fastnat för heter Casamja Omega Max. Lösningen är provmonterad, luftflödestestad och ljudtestad i en lägenhet.
Under provmonteringen gjordes också kalkyler vad gäller tidsåtgång och kostnader. Detta ligger till grund för det förfrågningsunderlag som används i upphandlingen.

När vi satte budgeten för 2019 fick vi göra en grov kostnadsuppskattning utifrån de tidigare förslag som undersökts. Med Casamjalösningen landar vi enligt kalkylerna långt under vad vi budgeterat för.

Projektet är nödvändigt för att möta de lagkrav som finns och kommer att påbörjas så snart som möjligt. När det är klart kan vi äntligen trimma in och få balans i vår ventilation.

Bild 1. Bild 2.

Bild 3.

I ”Byteshörnan” i stora entrén till kollektivhuset finns en Casamjaventil monterad för alla som vill klämma och känna på den.
Den gamla spaltventilen sitter dock kvar ovanför. Det kommer den inte att göra i lägenheterna.

På årsstämman fanns denna ombyggnad av ventilationen med som proposition från styrelsen.
Propositionen fick enhälligt bifall från stämman.
Dock behövs varje lägenhetsinnehavares skriftliga medgivande för att det ska kunna genomföras.
Blankett och instruktioner har delats ut till samtliga bostadsrätter i föreningen.

Om du har någon fråga kring detta som du inte hittat svar på här, är du välkommen att maila styrelsen på styrelsen@mattbandet.se
Vi kommer även att besvara frågor i tråden ”Ventilationsprojektet” i Måttbandets facebookgrupp.

Ha en skön sommar!
/Styrelsen

Frågor och svar:

Vad är ”OVK”?
OVK betyder Obligatorisk VentilationsKontroll. Det är en kontroll som ska göras vart sjätte år i våra lägenheter av en certifierad kontrollant.
De anmärkningar som uppkommer åligger oss som förening att åtgärda, annars får vi böter.
Den senaste var 2013 och visade bl.a. på de brister som nu ska åtgärdas.

Går de nya ventilerna att öppna och stänga?
De nya ventilerna går att öppna och stänga, men det går inte att helt strypa flödet.
Det ”stängda” läget släpper fortfarande in lite luft.

Drar det lika mycket från de nya ventilerna som från de gamla?
De nya ventilerna har en diffusor som ger bättre inblandning i rumsluften.
De är dragfria ca 30 cm från fönstret

Kommer det att påverka hur mycket ljud som kommer in från gatan?
De ljudmätningar som gjorts visar att vi har god fasadisolering sen tidigare.
De nya ventilerna når samma fina värden med ljuddämpare monterad.

Hur lång tid tar det att montera dem?
Provmonteringen visade att det bör ta ca 40 minuter per fönster.
Arbetet är varken särskilt bullrigt eller dammigt, men du behöver ha plockat bort de saker du har i fönstret så att montören får fritt fram.
Naturligtvis dammsuger montören efter sig när hen är klar.

Vilka fönster ska de monteras på?
Kan jag välja vilka fönster jag vill ha dem på?

De nya ventilerna monteras på de fönster där de gamla spaltventilerna nu sitter.
I de fall där det sitter en spaltventil rakt ovanför balkongdörren kan det bli aktuellt att montera
just den ventilen i ett annat fönster i rummet – om det behövs.
Hur många ventiler som krävs styrs av det totala luftinflödesbehovet i rummet.
I vissa fall kan det vara fördelaktigt att montera i ett annat fönster.

Jag har inglasad balkong. Hur blir det då?

Det beror på hur rummet ser ut. I vissa fall går det att montera de nya ventilerna i andra fönster.
I en del fall kan det krävas att någon slags ventil/öppning görs i inglasningen.

Vi har gjort sovrum av vår matplats. Går det att få en monterad i det rummet?

Ett rum som används som sovrum ska ha en ventil för att OVK ska bli godkänd.
Grundmontaget i lägenheterna görs med  Casamja OmegaMax 55 men det finns en OmegaMax 39 att tillgå om det är ett litet rum som ska få en ny ventil.
I något enstaka undantagsfall kan det bli aktuellt med en Fresh-ventil.

Vad händer med de gamla ventilerna?

De monteras bort och ersätts med en vit blindplåt. 

Vad händer om jag vägrar?

Då kommer föreningen att tvingas gå till hyresnämnden för att få ärendet avgjort där.

Dokument för den nyfikne:

Förfrågningsunderlag
Produktblad Casamja
Montering
Ljudmätning