MÅTTBANDET - START

Servicearbete på fibernätet

januari 25th, 2023


Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
AKUT Start: 2023-01-27 00:01
AKUT Stop: 2023-01-27 06:01
Förväntad nedtid: Upp till 2 timmar.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

Kom på ekonomimöte!

januari 18th, 2023

Tisdag 21 februari kl 19 arrangerar vi ett möte om föreningens ekonomi. Vi håller till i caféet (MB2 bv). På mötet kommer vi att informera om föreningens budget och ekonomiska läge samt avgiftshöjning för året 2023.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Information från garagesamfälligheten

januari 17th, 2023

Till hyresgäster i Södrastationsgaragens samfällighetsförenings garage A, B, C, D, E, F, G och H1/H2

Nedanstående datum kommer maskinsopning ske i garaget längs körbanorna, kl.08.00 – 17.00. Ditt fordon kan stå kvar på p-platsen, då ingen maskinsopning sker av p-platserna. För att uppnå bästa möjliga resultat ber vi er sopa fram grus/skräp i körbanan från er p-plats, tack! För att underlätta för dig som hyr p-plats finns borste med långt skaft att låna, den står vid märkt plats i garaget. Liselotte Lööf Entreprenad AB ansvarar ej för att fordon eventuellt blir dammiga efter avslutat arbete.A-Garaget 24/1B-Garaget 25/1C-Garaget 25/1D-Garaget 26/1E-Garaget 25/1F-Garaget 26/1G-Garaget 26/1H1-Garaget 27/1H2-Garaget 27/1

Hallå alla odlingssugna!

januari 5th, 2023

Nu är det snart dags igen!

Längtar du efter en egen odlingsplätt? Då kan du vara med i utlottningen av de odlingsrutor som ramar in grillplatsen. Reglerna är enkla. Du anmäler ditt intresse till lena.lundgren@mattbandet.se senast den 31 januari.

Kort därefter drar vi 16 lyckliga vinnare. Odlarna disponerar sin lott under säsongen, tömmer lotten den följande hösten/vintern och gör den startklar för nästa odlare. Under semestertiden turas vi om att vattna. 

Även om det är mycket kvar av vintern, så brukar vi starta tidigt med utlottningen, eftersom många tycker det är kul att förodla när de vet att de har en lott som väntar. Nu har vi dessutom ett alldeles eget trädgårdsrum där vi kan pyssla med fröer och sådder!

Vill du vara med i lotteriet så är det alltså bara att maila mig. Vi återkommer med datum för dragning.

Nyårsbrev 2022

december 30th, 2022

Snart lägger vi 2022 bakom oss och ett nytt år tar sin början.

Det har varit ett sorgligt år med krig, inflation, elbrist och räntehöjningar. Både privatpersoner, företag och föreningar känner av de ekonomiska konsekvenser som förändringarna i vår omvärld har inneburit och även vår bostadsrättsförening befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Vi är i färd med att lägga sista handen vid budgeten för 2023. Efter flera år med kostnadstunga projekt planeras inga större investeringar den närmaste tiden. Vi hoppas kunna ha ett ekonomimöte för intresserade medlemmar litet längre fram, då vi går igenom budgeten för 2023 och årsredovisningen för 2022. 

Vid förra årsskiftet bytte vi förvaltare till Fastighetsägarna. Bytet har inte gått helt friktionsfritt och fortfarande finns det förbättringspotential. Vi ser fram emot en bättre leverans under 2023.

Under året har vi ändå flera ljuspunkter att glädjas åt. Våra nya portar installerades under hösten och de blev ett lyft för våra fastigheter.  I december hölls ett informationsmöte om portprojektet där alla fick komma till tals och framföra sina synpunkter. Vi tackar alla som ville delta. Samtal pågår med staden om en höjning av marknivån av Magnus Ladulåsgatans trottoar. Den har under årens lopp sjunkit och trösklarna i portarna mot gatan blir svårforcerade för personer med rullstol.

Som vi tidigare meddelat byggs tre nya lägenheter i den tidigare kontorslokalen på Magnus Ladulåsgatan 25. Projektet drivs av Gleipnergruppen och det är också de som kommer att hantera försäljningen av lägenheterna. Hela processen från ax till limpa kommer ta ca 6 månader.

OVK, radonmätning och energideklaration (D) är på plats.  

Vi har tecknat avtal med Tele2 om fortsatt kabel-tv. Eftersom vi är ett sk Comhem/Tele2-hus har vi därmed tillgång till Tele2:s hela grundutbud med flera extra kanaler. 

Med detta återstår bara att önska alla medlemmar och hyresgäster ett riktigt gott nytt år!

Hälsningar,

Styrelsen

Fler kanaler genom Tele2 Play

december 17th, 2022

Styrelsen har tecknat avtal med Tele2 om fortsatt kabel-tv. Signalen från kabel-tv kommer via de gamla tv-uttagen.  Eftersom vi bor i ett s.k. Tele2-hus har vi därför möjlighet att ta del av Tele2’s grundutbud med flera extra kanaler, totalt 16 kanaler bl.a TV 3 och BBC.  Via en App som kan laddas ner till mobilen kommer man åt kanalerna som sedan kan skickas till tv:n via Chromecast eller Apple-tv eller liknande. Varje hushåll i Brf är kund hos Tele2 genom att vi har kabel-tv via Tele2 (tidigare comhem). I appen kommer ni bli anmodade att göra ett ”köp” på 0 kr – det är alltså bara en formalitet. Här är appen:

https://www.tele2.se/tv/play-grundutbud

Sortering av matavfall

december 15th, 2022

På 2022 års föreningsstämma biföll stämman en motion om sortering av matavfall och att, om möjligt, införa sortering före 1 juli 2024, då matavfallssortering blir obligatoriskt för vår förening.

Styrelsen har utrett frågan grundligt. Det finns flera förhållanden att ta hänsyn till, såväl praktiska, formella som ekonomiska. Brf Måttbandet är ansluten till en sopsugssamfällighet tillsammans med övriga fastigheter på Södra Station. Vi betalar en obligatorisk årlig avgift på flera hundra tusen kronor till samfälligheten. 

Planen är att matavfall ska kunna samlas in i särskilda påsar i våra sopnedkast. Sopsugssamfälligheten väntar nu på besked om tillstånd att bli kopplad till en sorteringsanläggning som ska byggas vid Högdalsverket. Det är oklart när sorteringsanläggningen blir klar. Trycket är stort från fastighetsägare med sopsugsanläggningar att bli kopplade till anläggningen och få tillstånd att lämna matavfall där. 

Det är enligt SVOA (Stockholm Vatten Och Avlopp) osäkert om alla kommer att kunna beredas plats.

Därför har vi undersökt vad det skulle innebära för oss att gå före och inleda insamling i egen regi med behållare i Miljörummen. Detta går att göra, men vi riskerar då att tappa vår plats i kön till sorteringsanläggningen vid Högdalsverket. SVOA rekommenderar oss att inte börja sortera matavfall redan nu i januari. Rådet är att vara formella och avvakta till dess sopsugsanläggningen får klartecken att ansluta till den kommande sorteringsanläggningen. Vår dispens gäller som sagt till första juli 2024.

Styrelsens slutsats är därför att inte införa sortering av matavfall i förväg, utan avvakta att sopsugsanläggningen får tillstånd att bli kopplad till den nya sopsorteringsanläggningen vid Högdalsverket.

Var med och utveckla Magnus Ladulåsgatan!

december 8th, 2022

Vill du vara med och utveckla vårt kvarter och förnya Magnus Ladulåsgatan? Just nu pågår ett projekt med AMF som initiativtagare. Ambitionen är att göra Magnus Ladulåsgatan till ett trivsamt och attraktivt stråk på Söder. Se den bifogade presentationen och anmäl dig gärna om du är intresserad!

Omvandling av kontorslokal till lägenheter

oktober 21st, 2022


Som vi tidigare informerat om och beslutat på extra föreningsstämma 2022-01-13 kommer en kontorslokal på Magnus Ladulåsgatan 25 att omvandlas till lägenheter.

BRF Måttbandet har tecknat avtal med Gleipnergruppen som hanterar hela processen inklusive försäljning av lägenheterna. Lokalen som avses är den som Einar Mattsson tidigare har hyrt. Den är i etage på bottenvåning och källarvåning.

V.46-48 startar lättrivningen av väggar mm i lokalen och v.48-50 påbörjas håltagning i fasad, vilket kommer innebära en hel del buller och oljud. Arbete med rivning och håltagning sker vardagar 08:00-17:00. Inför håltagningen kommer information sättas upp i berörda trapphus.

Gleipnergruppen kommer att sätta upp en inhängnad sk lastficka på gatan för att smidigt kunna hantera sophantering och materielleveranser.

Byggtiden är ca 6 månader från formell byggstart.

Byte av entrédörrar mot gata och gård

augusti 23rd, 2022

Det efterlängtade bytet av entrédörrar har påbörjats 220823 och beräknas pågå under ca tre veckor. Anledningen till byte av entrédörrar är att de gamla är uttjänta och inte uppfyller kraven på säkerhet som finns idag.

De nya dörrarna har samma utseende som de tidigare dörrarna men är uppgraderade till modern säkerhetsstandard samt försedda med dörrautomatik.

Portkoderna förblir desamma men kommer att bytas efter det att dörrbytet är slutfört.