MÅTTBANDET - START

Allmän status kring grindar och låsning. 

Ändring av koder och grindars öppettider är beställt men tyvärr inte omprogrammerat. Vi följer upp det.

Lås för dubbelgrind mot allén är beställt genom Einar Mattsson innan jul. Vi följer upp det.

Det gjordes en slutbesiktning av grindprojektet innan jul med en del anmärkningar, de flesta gäller låsinstallationen. TWS som entreprenör kommer inte att betalas innan dessa åtgärder är fixade.

Gällande komplettering av smidet så är beslut tagit att komplettera grindarna, ett förslag på utformning är framtaget och vi väntar nu på ett utlåtande för att säkerhetsställa att den tänkta åtgärden uppfyller de tankar besiktningsmannen hade.

Beslut att grindarna ska vara låsta dygnet runt har tagits på styrelsemöte.

Upptäcker ni fel så gör en felanmälan till Einar Mattsson.

Comments are closed.