MÅTTBANDET - START

Arbetet sätter igång med våra 14 hissar

Nu är det klart hur arbetet ska gå till med renovering/förnyelse av samtliga 14 hissar. Som vi tidigare berättat har styrelsen i Brf Måttbandet beslutat ersätta våra 27 år gamla hissar med nya.

Hissen AB kommer att utföra arbetet. Vi tar hissarna i tur och ordning efter hur slitna de är. De som är i mest behov av reparation först och de som är minst slitna sist.

Det blir två hissar som åtgärdas under hösten och ett uppehåll över jul och nyår ( v.51, 52 och v.1). Från och med v. 2 och fram till halvårsskiftet är planen att alla 14 hissar ska vara förnyade.

Första hiss är Magnus Ladulåsgatan 13 där arbetet börjar vecka 43, dvs den 20 oktober (se tidsplanen) Andra hiss är Magnus Ladulåsgatan 15 med början vecka 46 (se tidsplanen)

Efter nyår kommer två hissar att renoveras parallellt. Då blir det MLG 19 och 7. Och sedan följer övriga enligt planen.

Hissprojektet kommer att påverka alla boende mer eller mindre. Det kommer att låta och det kommer att arbetas i hiss-schakten. T.ex. kommer nuvarande plåtdörrar att monteras bort och ersättas med automatiska skjutdörrar. Innan arbetet sätter igång i varje trappuppgång kommer Hissen AB att sätta upp anslag. Arbetet beräknas att ta cirka fem-sex veckor per trapphus.

Styrelsen har försökt förbereda det hela så noga som möjligt för att minimera de negativa konsekvenserna för alla i kvarteret.

Framförallt för rörelsehindrade och äldre kan arbetet komma att orsaka problem. Styrelsen arbetar med att hitta en lösning med evakueringslägenhet för dem som inte kan bo kvar under byggtiden, ca fem-sex veckor. Övernattningslägenheterna på Timmermansgränd och Lehusens Gränd kan komma att användas. Tillgängligheten för normal bokning av dessa blir då begränsad.

Renovering/förnyelse av hissarna innebär att det mesta av materialet i nuvarande hissar ersätts. De hissar som kommer att monteras är med självstängande dörrar på alla plan och i övrigt anpassade efter de EU-regler som gäller och som finns i Boverkets regelverk H14.

Det är bra om ni som behöver evakuering kan höra av er till oss. Vi i styrelsen ska försöka hjälpa till så långt vi kan.

Synpunkter kan lämnas till Brf brevlåda på Timmermansgränd 1 bv. Eller via e-post till styrelsen@mattbandet.se

Brf Måttbandet har anlitat hisskonsult Håkan Gummesson som projektledare hakan@hisskonsult.net,

070-579 68 27

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Måttbandet

Klicka för att se tidplanen:  tidplan

 

 

Comments are closed.