MÅTTBANDET - START

Årlig cykelrensning söndag 26 oktober

Det är återigen dags att rensa bort de cyklar, barnvagnar, pulkor etc som ingen längre känns vid och som förvaras i våra gemensamma utrymmen. En gång om året hoppas vi räcker! Titta till dina grejer och fundera på om du använder dem tillräckligt ofta för att sparas.

Märk era cyklar, barnvagnar & pulkor senast den 25 oktober.

Märkband finns i alla cykel- och barnvagnsrum från den 7 okt. Du kan också göra dina egna – skriv namn, adress, telefon och datum. Alla gamla märkningar har städats bort.

Sopa gärna runt dina egna saker.

Vi ber dig som vet med dig att du inte använder din cykel så ofta att placera den långt inne i något av källarförråden. Vi har två stora cykelrum, ett på Timmermansgränd 3 och ett på Lehusens Gränd 4, till dessa har vi beställt hängkrokar – förhoppningsvis klart till 26 okt! Här kommer det alltså finnas plats för långtidsförvaring.

De cykelrum som nås utifrån, som vi kallar cykelrum för aktiva cyklister, är till för de cyklar som används varje vecka.

Alla cyklar som står på Kollektivhusets gång ska temporärt flyttas undan inför städdagen 26 oktober – då hela gången ska sopas ordentligt. Flytta gärna undan cykeln själv till gården. Extra viktigt att inga cyklar är fastlåsta just här och denna dag. Därefter kan de cyklar som används frekvent flyttas tillbaka. Observera att linjemarkeringen ska respekteras så att transporter etc lätt kan komma förbi.

Söndag 26 oktober (Måttbandets gemensamma städdag) kommer vi att plocka undan allt som är omärkt och ställa det för förvaring i låst utrymme under minst tre månader.

Det innebär att även fastlåsta cyklar kan klippas upp och tas bort om de är omärkta. Den som ev saknar sin cykel efter denna dag hör bara av sig till cykelgruppen.

Cyklar som förvaras på gården behöver inte märkas.

För att underlätta för snöröjningen får inga cyklar förvaras på gården under tiden 1 december till 1 april om det är snö.

Hälsningar från cykelgruppen@mattbandet.se

Vill du vara med och engagera dig är du välkommen!

Comments are closed.