MÅTTBANDET - START

Åtgärder på gården och möte i trädgårdsgruppen

Landskapsarkitek Emma Petersson har lämnat ett förslag till förändring av gården. Vissa träd ska tas bort medan andra behöver beskäras.
En trädgårdsfirma har nu startat det arbetet. Emma har även lämnat förslag till gårdens rabatter. Klicka på länken för närmare information Åtgärder på gården.

Onsdagen den 8/12 har trädgårdsgruppen sitt nästa möte som är öppet för alla intresserade.

Comments are closed.