MÅTTBANDET - START

Åtgärder på gården..

Information från Trädgårdsgruppen:

I februari började Funkia AB att beskära buskarna på gården. Trädgårsarkitekt Emma Petterson på Funkia AB har fått i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat förslag till upprustning av gården.
Skötseln av gården kommer under den kommande säsongen att utföras av Elfströms Trädgårdsanläggningar AB.

Förslag från Landskapsarkitekt


Comments are closed.