MÅTTBANDET - START

Avgiften 2013

  Vi går snart in i vårt fjärde verksamhetsår som bostadsrättsförening. Sedan fastigheterna köptes av Svenska Bostäder år 2010 har bostadsrättsavgifterna varit oförändrade 520 kronor per kvadratmeter och år. Sedan tillträdet har föreningen sålt flera hyresrätter, minskat skuldsättningen och genomfört flera större investeringar.

Att fler lägenheter blivit bostadsrätter är i grunden positivt, men samtidigt innebär det att intäkterna till föreningen blir lägre än vad som kalkylerats med i den ekonomiska planen. Under vår tid som fastighetsägare har även taxor för el, värme, vatten och sophantering höjts några procentenheter per år. Dessutom har förändringar i bankernas regelverk gjort att föreningens finansieringskostnad blivit högre.

Därför har styrelsen för Brf Måttbandet beslutat att höja avgiften till 550 kronor per kvadratmeter och år från och med 1 januari 2013. För en trea på 72 kvadratmeter innebär det en höjning från 3 119 kronor per månad till 3 300 kronor.

Comments are closed.