MÅTTBANDET - START

Avloppsrensning i kök och badrum

Rensning av avloppsstammar i samtliga kök och badrum kommer att genomföras med start 13 januari. Först ut är  Magnus Ladulåsgatan 7-9.
Datum och tid kommer aviseras separat till varje hushåll.  LGT:s Högtryck meddelar följande:
 
  • Defekta vattenlås byts ut pga risk för dolda vattenskador, kostnaden debiteras bostadsrättsinnehavaren.
  • Om lägenheten inte görs tillgänglig den aktuella dagen debiteras tid som utfört arbete.
  • Eftersom det finns risk för översvämning är det mycket viktigt att vi kommer in i samtliga lägenheter.
  • Lägenheterna som är längst ner måste vi ha tillträde till under hela spolningsarbetet.

Om Ni inte kan vara hemma aviserad dag ber vi att Ni lägger nyckeln inklusive överlåsnyckeln i tuben som finns på Er dörr. OBS! Lägg endast de nycklar som går till dörrlåsen, annars får vi inte ur dem ur nyckeltuben. Ej stora nyckelknippor. Nycklarna återlämnas sedan efter avslutat arbete i nyckeltuben.

Eventuella frågor om arbetet besvaras av LGT:s Högtryck på telefon:

08 – 37 92 48 eller Stefan 0733 – 95 30 45, Kaj 0733 – 95 30 52.

Tack på förhand för Ert tillmötesgående! 

Comments are closed.