MÅTTBANDET - START

Beslut om avgiftshöjning

Avgiften för samtliga bostadsrätter i föreningen höjs med knappt 5%, motsvarande 27 kr per m2 och år.

Höjningen träder i kraft 1 januari 2017 och tas ut retroaktivt på 2:a kvartalets avier.

Comments are closed.