MÅTTBANDET - START

Brf på Facebook

Sedan en tid tillbaka finns en Facebook-grupp som skapats av våra boende för kommunikation medlemmar emellan. Gruppen heter Brf Måttbandet. Styrelsens officiella kanaler för information och kommunikation kommer dock även i fortsättningen vara vår hemsida, tavlorna i entréerna och hissbladet.   

Comments are closed.