MÅTTBANDET - START

Byte av entrédörrar mot gata och gård

Det efterlängtade bytet av entrédörrar har påbörjats 220823 och beräknas pågå under ca tre veckor. Anledningen till byte av entrédörrar är att de gamla är uttjänta och inte uppfyller kraven på säkerhet som finns idag.

De nya dörrarna har samma utseende som de tidigare dörrarna men är uppgraderade till modern säkerhetsstandard samt försedda med dörrautomatik.

Portkoderna förblir desamma men kommer att bytas efter det att dörrbytet är slutfört.

Comments are closed.