MÅTTBANDET - START

Byte av radiatorventiler

Projektet att energioptimera våra fastigheter i BRF Måttbandet har nu påbörjats.

Vi vill därför göra er medvetna om att entreprenörer kommer behöva tillträde till samtliga lägenheter för byte och injustering av radiatorventilerna.

Entreprenören, Rörteknik i Farsta AB, som gör bytet av ventilerna meddelar på förhand när arbetet ska ske i lägenheterna i respektive trappuppgång.

Frågor rörande det pågående arbetet kan riktas till teknik@mattbandet.se

Tekniska utskottet

BRF Måttbandet

Comments are closed.