MÅTTBANDET - START

Cykel- och barnvagnsrum

Cyklar 

(Tg=Timmermansgränd, Ml=Magnus Ladulåsgatan, Le=Lehusens Gränd, gångbron=bron till Måttbandet 2)

För de boende finns det möjlighet att förvara sin cykel i något av föreningens cykelrum. Det finns två olika typer av cykelrum:

 1. Aktiva cykelrum” – de mest tillgängliga som har en dörr direkt ut mot gården, avsedda för dig som använder din cykel (oavsett storlek) varje vecka. Finns nära Tg 1, Ml 27, Ml 13, Ml 11, Ml 9, Le 2, på gångbron samt i förrådsbyggnaderna mot Måttbandet 3 samt på sidorna av Måttbandet 2.
 1. Cykelrum i källargångarna – för dig som cyklar mer sällan.Finns på Tg 3 (stort), Tg 1, Ml 25, Ml 27, Ml 11, Ml 9, Le2 (två rum), Le 4 (stort). I rummen på Tg 3, Le 4 samt Ml 9 finns dessutom hängkrokar.

Att förvara sin cykel i något av de allmänna utrymmena innebär också att man har godtagit att följa de ordningsregler, se nedan, som finns. Måttbandet ersätter inte cyklar vid stöld.

Härutöver finns många cykelställ på gården. Cykelstölder sker utomhus så fastlåsning i ställen rekommenderas. Eftersom Måttbandet har beställt grindar inväntar vi hur det fungerar innan eventuellt byte till modernare cykelställ utomhus sker.

Rensning av cyklar och barnvagnar sker årligen, ofta i samband med den gemensamma höst- eller vårstädningen. Avisering om dag för aktuell rensning av omärkta cyklar sker minst 4 veckor i förväg via Måttbandets nyhetsbrev, på dess hemsida och via lapp i brevlådan.

Om du vet med dig att du aldrig kommer använda din cykel mer – överväg att göra dig av med den.

Måttbandets cykelgrupp arbetar kontinuerligt för att alla som cyklar ska få plats.

Välkommen att höra av dig direkt med frågor, förslag eller om du vill engagera dig: cykelgruppen@mattbandet.se

Ordningsregler i cykelrummen

 • I cykelrummen förvaras enbart vuxencyklar och större barncyklar (från 20 tum och uppåt).
 • Sätt inte lås kring flera cyklar – det gör det svårt att vid behov flytta cyklarna.
 • Lås heller inte fast cykeln i cykelstället (enda undantaget är utomhus och gångbron).
 • Om du vet att du ska långtidsförvara cykeln ställ den så långt in som möjligt eller häng den på en krok i något av våra långförvaringsrum.
 • Normalt förvaras en cykel per person & hushåll i brfs cykelutrymmen.
 • Alla cyklar ska märkas en gång om året, inför varje aviserad rensning.
 • Vintertid, under snöperioden, ska alla cyklar förvaras inomhus för att underlätta för snöröjningen.
 • I cykelstället på gångbron till Måttbandet 2 ska cyklarna stå innanför markeringen för att säkerställa framkomligheten för boende, leveranser och gäster.
 • För att ha din cykel i de aktiva cykelrummen ska du använda den varje vecka. Cyklar som märkbart ej används aktivt kan komma att flyttas till något av cykelrummen i källargångarna.

Barnvagnar, barncyklar och pulkor

I föreningen finns totalt åtta barnvagnsrum:
Tg 1, TG 3, Ml 27, Ml 13, Ml 11, Ml 7, Le 4 samt i Ml 15.

Eftersom behovet kan ändras snabbt, t ex i samband med nyinflyttningar, så kommer vissa rum stå tomma en period. Vi vill be alla att respektera att de rum som är märkta med BARNVAGN är avsedda för just barnvagnar och mindre barncyklar (upp till 16 tum).

Måttbandet förfogar över ett antal pulkor som förvaras i Ml 15.

Att förvara något i de allmänna barnvagnsrummen innebär också att man har godtagit att följa ordningsreglerna nedan:

 • I barnvagnsrummen förvaras barnvagnar och barncyklar (upp till 16 tum, ca 4-6 år), i mån av plats kan även pulkor och snowracers förvaras här.
 • Allt som förvaras i barnvagnsrummen ska märkas en gång om året, inför varje aviserad rensning.