MÅTTBANDET - START

Cykel- och barnvagnsrum

Cyklar 

För de boende finns det möjlighet att förvara sin cykel i något av föreningens cykelrum. Det finns två olika typer av cykelrum:

1/ Aktiva cykelrum – de mest tillgängliga som har en dörr direkt ut mot gården, avsedda för dig som använder din cykel (oavsett storlek) varje vecka. Finns nära TG 1, ML 27, ML 13, ML 11, ML 9, LG 2 samt i förrådsbyggnaderna (barackerna) vid grindarna mot allén.

Cyklar som bryter mot reglerna och långtidförvaras märks upp av den som uppmärksammar det. Sätt en lapp på sadeln där ni skriver ”Aktiv? och dagens datum”.

Om lapp och cykel är kvar efter två veckor så skickar ni ett mail till

cykelgruppen@mattbandet.se

Cykelgruppen flyttar då cykeln till närmsta stora rum, TG 3 eller LG 4.

Lås som behöver kapas för att man även bryter mot regeln om fastlåsning ersätts inte.

2/ Cykelrum i källargångarna – för dig som cyklar mer sällan. Finns på TG 3 (stort), TG 1, ML 25, ML 27, ML 11, ML 9, LG 2 (två rum), LG 4 (stort).

I rummen på TG 3, LG 4 samt ML 9 finns dessutom hängkrokar.

Att förvara sin cykel i något av de allmänna utrymmena innebär också att man har godtagit att följa de ordningsregler, se nedan, som finns. Måttbandet ersätter inte cyklar vid stöld.

Härutöver finns många cykelställ på gården. Cykelstölder sker utomhus så fastlåsning i ställen rekommenderas.

Rensning av cyklar sker årligen, ofta i samband med den gemensamma höst- eller vårstädningen. Avisering om dag för aktuell rensning av omärkta cyklar sker minst 4 veckor i förväg via Måttbandets nyhetsbrev, på dess hemsida och via lapp i brevlådan.

Om du vet med dig att du aldrig kommer använda din cykel mer – överväg att göra dig av med den.

Måttbandets cykelgrupp arbetar kontinuerligt för att alla som cyklar ska få plats.

Välkommen att höra av dig direkt med frågor, förslag eller om du vill engagera dig:

cykelgruppen@mattbandet.se

Ordningsregler i cykelrummen

Sätt inte lås kring flera cyklar – det gör det svårt att vid behov flytta cyklarna.

Lås heller inte fast cykeln i cykelstället (enda undantaget är utomhus och gångbron).

Om du vet att du ska långtidsförvara cykeln ställ den så långt in som möjligt eller häng den på en krok i något av våra långförvaringsrum.

Normalt förvaras en cykel per person & hushåll i BRFs cykelutrymmen.

Alla cyklar ska märkas en gång om året, inför varje aviserad rensning.

I cykelstället på gångbron till Måttbandet 2 ska cyklarna stå innanför markeringen för att säkerställa framkomligheten för boende, leveranser och gäster.

För att ha din cykel i de aktiva cykelrummen ska du använda den varje vecka. Cyklar som märkbart ej används aktivt kan komma att flyttas till något av cykelrummen i källargångarna.

Barnvagnar, barncyklar och pulkor

I föreningen finns totalt åtta barnvagnsrum:

TG 1, TG 3, ML 27, ML 13, ML 11, ML 7, LG 4 samt i ML 15.

Eftersom behovet kan ändras snabbt, t.ex. i samband med nyinflyttningar, så kommer vissa rum stå tomma en period. Vi vill be alla att respektera att de rum som är märkta med BARNVAGN är avsedda för just barnvagnar och barncyklar.

Att förvara något i de allmänna barnvagnsrummen innebär också att man har godtagit att följa ordningsreglerna nedan:

I barnvagnsrummen förvaras barnvagnar och barncyklar, i mån av plats kan även pulkor och snowracers förvaras här.

Allt som förvaras i barnvagnsrummen ska märkas en gång om året, inför varje aviserad rensning.

(TG=Timmermansgränd, ML=Magnus Ladulåsgatan, LG=Lehusens Gränd, gångbron=bron till Måttbandet 2)