MÅTTBANDET - START

Cykelgruppen informerar

Vi vill tacka alla som var med oss och hjälpte till att plocka undan omärkta cyklar 20 okt.  70 cyklar ställdes undan – saknar du din cykel kontakta Stefan Rolf (070-621 2916) före 26 januari 2014 (då de skänks bort till Tonnys cyklar på Maria Prästgårdsgata 14 som i gengäld ger oss 20 % rabatt på begagnade cyklar och 10 % på reparationer.) Den som har fått sin cykel stulen har möjlighet att ansöka om att få en av de cyklar som blir över efter 26 januari.

Vi påminner om att under tiden 1 december till 31 mars ska alla cyklar förvaras inomhus för att underlätta för snöröjningen. Cykelgruppen kommer att ställa undan/in de cyklar (i särskilt förråd) som står ute när det är snö.

Trots rensningen är de flesta cykelrummen fulla. Vi har konstaterat att många cyklar inte används trots att de är märkta. Vi vädjar till var och en att fundera på om du verkligen vill/behöver behålla den. Vill du ha hjälp med att bli av med den går det bra att kontakta Cykelgruppen.

Vi kommer fortsätta att rensa bort cyklar vid behov i samband med Måttbandets städdagar. Det kommer att innebära att du behöver märka din cykel med datum inför varje rensning. Märkningen kommer att gälla allt – även barnvagnar, barncyklar, pulkor etc. Både det som står utomhus, inomhus och i trappuppgångar. Eftersom folk flyttar är datumet viktigt. Du kommer alltid informeras ett par veckor innan en rensning sker. Rensning sker endast det datum som anges.

Cykelgruppen har som målsättning att alla som cyklar aktivt ska kunna nå sina cyklar lätt (via de rum som nås utifrån) och att alla som vill ska kunna förvara sina cyklar inomhus. Två nya rum har öppnats upp på Ml 27 samt på Ml 9. Ett tredje på ML 21 (allén) ska iordningsställas innan det öppnas. Planer finns på att göra ett cykelställ där piskställningen står. Planer finns även på att bygga ett cykelutrymme med tak vid kollektivhusets ingång. Vi kommer också att pröva en ny typ av skena med krokar i ett cykelrum.

Välkommen att höra av dig till oss med idéer och önskemål!

INFORMATION OM MÅTTBANDETS SAMTLIGA CYKELRUM OCH BARNVAGNSRUM 

Barnvagnsrum

Tg 1, Ml 27 (cyklar måste flyttas alt samsas), Ml 13, Ml 11, Ml 7, Le 4 (lämpligt rum finns vid entrén, cyklar måste i så fall flyttas in i det större rummet) samt Kollektivhuset. Vår uppskattning är att dessa sju rum räcker för det totala behovet. Hör av dig om du har behov som vi inte känner till. Vårt förslag är att i barnvagnsrummen förvaras även barncyklar samt pulkor. Vid vårstädningsdagen kommer en särskild resning göras i dessa rum.

Kollektivhuset samt Ml 11 har på eget initiativ gjort i ordning fint med hyllor.

Cykelrum

Cykelrum som nås från gården (för de som cyklar aktivt): Tg 1, Ml 27, Ml 13, Ml 11, Ml 9, Le 2, kollektivhusets baracker, gångbron samt på sikt ett nyöppnat rum i allén (Ml21).

Vi vädjar till dig som har cykel/cyklar för förvaring i dessa rum att flytta dem snarast.

Följande portar saknar eget cykelrum som nås utifrån:

Tg 3 – hänvisas till Tg 1

Ml 25 – hänvisas till ML 27

Ml 7 – hänvisas till Ml 13

Le 4 – hänvisas till Le 2 (få platser kvar)

Cykelrum för förvaring inomhus:

Finns påTg 3, Tg 1, Ml 25, Ml 27, Ml 11, Ml 9, Le 2 (två rum), Le 4 (stort).

Inomhusförvaring saknas för:

Kollektivhuset – finns för många cyklar för att kunna hänvisas någon annanstans. De som har cyklar här måste själva städa upp, hänga upp dem som inte används och ge plats för dem som används närmare dörrarna.

ML 27– hänvisas till nyöppnat Ml 27

Ml 13 – hänvisas till nyöppnat Ml 9

Ml 7– hänvisas till nyöppnat Ml 9

Kollektivhusets gångbro: Markeringen behöver respekteras vilket innebär att de cyklar som står där behöver ställas lite snedare.

Vänliga hälsningar från Cykelgruppen, som snart nås på: cykelgruppen@mattbandet.se

December 2013

Comments are closed.