MÅTTBANDET - START

Energioptimering, del 2

Med start 14 januari och några veckor framåt kommer Värmex Konsult att installera nya termostater samt justera in radiatorerna i föreningens fastigheter. Precis som tidigare är det viktigt att teknikerna får tillträde till alla lägenheter.

Kallelse delas ut till samtliga boende cirka en vecka innan arbetet ska genomföras i respektive trappuppgång. Plocka bort möbler och andra saker framför elementen så att teknikerna lätt kommer år ventilerna.

Senare i vinter blir det ytterligare ett besök för mätning av inomhustemperaturen. Sedan beräknas arbetet i de enskilda lägenheterna vara klart.

Stockholm 2013-01-09

Styrelsen

 

Comments are closed.