MÅTTBANDET - START

Extrastämma 18MAR 19.00 i Södra Latin

Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till extra föreningsstämma tisdagen den 18 mars 2014 Kl: 19.00 i matsalen, Södra Latin, Skaraborgsgatan 14, Stockholm

Stämman avser av styrelsen hänskjutet ärende om policy för ombyggnader till föreningens medlemmar.

Dagordning, styrelsens proposition, medlemsmotion och fullmakt för röstning vid stämman bifogas.

Det är vid stämman som du som medlem har möjlighet att direkt påverka föreningens verksamhet och ditt boende. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar personligen, eller via ombud, vid stämmor. Eventuella ombud skall ha med sig en skriftlig fullmakt och varje ombud får endast företräda en medlem. OBS att om bara en av två (eller flera) ägare till en bostadsrätt närvarar vid stämman behöver han/hon ha med sig fullmakt från den andra för att rösten skall vara giltig.

Medlem i föreningen är den person som erhållit en bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller övertagit (köpt) en bostadsrätt i föreningens fastigheter. En hyresgäst kan också vara medlem efter att ha beviljats medlemskap av föreningen.

Medlemskap måste kunna styrkas. Tag därför med en legitimation till stämman!

Välkomna!

Dagordning vid extra föreningsstämma 18 mars 2014-1

Styrelsens proposition till extra stämma 18 mars-2

Medlemsmotion

Fullmakt extra stämma

Comments are closed.