MÅTTBANDET - START

Extrastämma

Med anledning av styrelsens beslut om att hyra ut styrelselokalen.

Styrelsen har under hösten diskuterat olika sätt att öka föreningens intäkter för att bygga en långsiktigt stark ekonomi som kan möta framtida underhåll och trivselsatsningar. Enklast är ju förstås att höja avgifterna, men det vill vi naturligtvis så långt som möjligt undvika.

Vi håller på med en omfattande inventering av våra lokaler för att optimera utnyttjandet och se vad som skulle kunna bli säljbara lägenheter utan att vara till men för medlemmarna. En av de lokaler som varit under lupp är själva styrelselokalen som i praktiken är en liten tvåa. Parallellt med detta togs ett privat initiativ kring en av gästlägenheterna för att försöka göra en insats i den rådande flyktingsituationen. Även om vi från styrelsens håll såg att syftet var gott så fanns det en del problem med förfarandet.

Då kom idén upp att i stället upplåta styrelselokalerna en tid. Vi såg en win-win-win-situation då vi kunde göra en insats, få en intäkt till föreningen och prova att ”vara utan” lokal en tid. Funkar det inte så kan vi flytta tillbaka sen. Något som inte är möjligt om vi säljer den direkt. Styrelsen fattade därför i december beslut om att under 2016 hyra ut styrelselokalen. Tänkt hyresgäst var Stockholm Stad, och tanken var att en barnfamilj skulle placeras där under hela perioden.

Eftersom uthyrningen sker under en begränsad period, och är ekonomiskt fördelaktig för medlemmarna, faller detta under styrelsens mandat. Styrelsen har uppfattat att stödet är stort för förslaget, men har samtidigt noterat att det finns ett motstånd i föreningen mot dess genomförande.

För att säkerställa att styrelsen inte hanterar föreningens fasta egendom i strid med medlemmarnas önskemål och för att fokus ska hamna på sakfrågan, snarare än på beslutsprocessen, kommer frågan att behandlas på en extrastämma. Datumet är ännu inte satt, men kallelse kommer inom en snar framtid.

Vi hoppas med detta besked att julefrid kan råda över Brf Måttbandet.

/ Styrelsen

Comments are closed.