MÅTTBANDET - START

Felanmälan

Föreningen har ett avtal om förvaltning av fastigheterna med Einar Mattsson Byggnads AB. Det är därför dit föreningens medlemmar i första hand ska vända sig med frågor eller klagomål om sitt boende eller göra en felanmälan. Tveka inte att felanmäla fel som du upptäcker.

Felanmälan: tfn växel 08-617 7000, vardagar kl 7.00 – 17.00 (fredag 16.00).

Felanmälan kan också göras på Internet, www.fastighetsagarna.se där det finns en blankett att fylla i, eller per mejl kundservice@fastighetsagarna.se.

Vid stopp i sopnedkast görs felanmälan enligt ovan. Notera att  inga sopor får placeras i trapphuset i avvaktan på att problemet blir löst.

Felanmäl alltid fel du upptäcker även om du tror andra grannar redan anmält felet. Anmälningarna ska dokumenteras hos förvaltaren och handläggningarna blir då lättare att följa.

Akuta fel utanför kontorstid

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut ska du ringa fastighetsjouren, tel 08-657 6450. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage.

I våra stadgar, Paragraf 11, framgår vad som åligger bostadsrättsinnehavaren själv att åtgärda och vad som faller under bostadsrättsföreningens ansvar. Stadgarna finns under en egen flik här på hemsidan.

Felanmälan hissar

Görs till Hissen AB, tel 08-618 48 48