MÅTTBANDET - START

Föreningsstämma 25/5

Den 25/5 är det dags för årets föreningsstämma. Förslag i form av motioner som medlemmar önskar ta upp på föreningsstämman ska inlämnas till styrelsen före april månads utgång. Maila dina motioner och förslag till styrelsen på

styrelsen@mattbandet.se

Hälsningar Styrelsen

Comments are closed.