MÅTTBANDET - START

Gästlägenhet renoveras inför försäljning

Utdrag ur stämmoprotokoll 23 maj 2016:

”Styrelsen föreslår att omvandla den nuvarande styrelselokalen till gästlägenhet samt att göra om en av gästlägenheterna i MB1 eller MB3 till bostadsrätt.
 Propositionen bifölls av stämman”.

I enlighet med beslutet påbörjas nu arbetet med renovering inför försäljning av gästlägenheten på Timmermansgränd. Det innebär att lägenheten fr.o.m. 25 maj 2017 inte längre kommer att kunna bokas. Bokningar som redan är gjorda och som gäller för datum senare än 24 maj kommer att avbokas.

Så småningom kommer föreningen ha samma antal gästlägenheter som idag, eftersom planen är att litet längre fram omvandla styrelselokalen till gästlägenhet.

Comments are closed.