MÅTTBANDET - START

Gästlägenheterna kan öppnas igen!

Som ni vet har vi haft en del turer kring byggloven för gästlägenheterna men nu har vi fått en positiv vändning i kontakterna med SBK.

Detta har hänt:

Styrelsen uppmärksammades tidigare i år på att gästlägenheterna saknade bygglov, och därför inte var godkända för boende eller övernattningar.

Detta besked kom via EM som fått beskedet från SBK i samband med bygglovsansökan för styrelselokalen.

Vi tog då själva kontakt med SBK och fick bygglovskravet muntligt bekräftat av en handläggare.

Utifrån detta faktum rekommenderade våra jurister oss att stänga gästlägenheterna tills processen var klar.

Sen visade det sig att andra medlemmar fått motstridiga uppgifter från SBK och då tyckte vi att det fanns anledning att fråga igen för att få klarhet.

Vid vår andra kontakt med SBK fick vi dock återigen samma besked på samma fråga:  – bygglov krävs för gästlägenheterna.

Under det att Peter satt i telefonkö till SBK skickade vi dock samma fråga även som mail.

Idag har vi fått mailsvar från en handläggare på SBK som har en annan uppfattning än de två tidigare.

Vi har helt enkelt fått olika svar från olika handläggare på samma fråga.

I ljuset av dessa motstridiga uppgifter kan vi konstatera att bygglovskravet för gästlägenheter verkar vara något av en gråzon, och att bedömningen verkar ske från fall till fall av enskilda handläggare på SBK.

Nu kan vi dock luta oss emot ett skriftligt svar från en handläggare på SBK som menar att bygglovet inte behövs utifrån nuvarande användning. Därför finner vi inte heller anledning att hålla gästlägenheterna stängda medan bygglovsprocessen pågår.

Vi ber alla berörda om ursäkt för orsakat besvär, och kan bara beklaga oklarheterna i myndigheternas besked.

Bygglovsprocessen fortskrider, för att säkerställa att lägenheterna uppfyller krav på brand, ventilation, etc. och för att vi senare inte ska möta ytterligare oklarheter i samma ärende.

Har man som medlem orsakats styrkta merkostnader som en direkt effekt av gästlägenheternas stängning ber vi att ni kontaktar styrelsen på styrelsen@mattbandet.se.

/Styrelsen

Comments are closed.