MÅTTBANDET - START

Gästlägenheterna – kompletterande information

När Einar Mattsson i december sökte bygglov för styrelselokalen upptäcktes det att rätt bygglov saknas för de tre gästlägenheterna. Styrelsen talade med Stadsbyggnadskontoret som bekräftade att dessa därför inte får användas för övernattning med mindre än att vi ordnar bygglov med tillhörande arkitektritning. På styrelsens förfrågan om det gick att tillämpa en någon ”mildare tolkning” av reglerna när det gäller gästlägenheterna, dvs tillfällig övernattning, var svaret dessvärre nej. Arkitekt som ska se till att gästlägenheterna uppfyller normerna är nu anlitad. Konsekvensen är av juridiska skäl stängning till dess att bygglovet är klart. Det ligger i allas intresse att detta blir avklarat så fort det bara går.

Comments are closed.