MÅTTBANDET - START

Granskning slutförd

Idag har Svenska Bostäder meddelat att man slutfört granskningen av handlingarna från stämman. Vi har fått ett datum för tillträde, den 19 maj 2010 kommer föreningen att ta över fastigheten.

Nu är det viktigt att alla så snart som möjligt söker lån hos Nordea så att vi kan genomföra affären som planerat.

Protokoll från stämman 23 februari finns här.

Comments are closed.