MÅTTBANDET - START

Grindar och staket blir säkrare

För att minska eventuella risk för klämskador som tidigare diskuterats, har styrelsen tagit beslut om att komplettera smidet i grindarna med rundjärn i de kritiska vinklarna.

Comments are closed.