MÅTTBANDET - START

Grindenkät

Som ni säkert har lagt märke till är fastighetens grindar och portaler i bedrövligt skick. Styrelsen planerar därför att börja arbetet med att ta in offerter under hösten. Men först måste vi veta hur alla vill ha det.

En stor fråga är hur tillgänglig gården ska vara för personer som inte bor i fastigheterna. Våra grannar i Södermalmsallén har en efter en begränsat åtkomligheten till sina innergårdar, vilket gör att allt fler uppehåller sig på vår gård. Även nattetid

Detta är en fråga som berör alla medlemmar i Brf Måttbandet. För att styrelsen ska kunna fatta ett beslut som majoriteten av medlemmarna ställer bakom behövs allas åsikter. Välj ett av nedanstående alternativ och skicka svaret senast 1 oktober till: ekonomi@mattbandet.se

Ange namn, adress och lägenhetsnummer. Det går också bra att lägga en lapp i brevlådan hos Agnetha Jönsson, Magnus Ladulåsgatan 9.

A. Nya grindar mot allén som skall vara stängda. Som vi har det idag.

B. Nya låsbara grindar som är stängda på dagen och låsta på natten.

C. Nya låsbara grindar som är låsta dygnet runt.

Alternativen B och C betyder att grindar även kommer att installeras i ingångar från Lehusens gränd och Timmermansgränd, samt trappan intill stora ingången till kollektivhuset från Magnus Ladulåsgatan, där det i dag är helt öppet.

Övriga synpunkter och kommentarer är också välkomna.

Stockholm 2012-09-05

Styrelsen Brf Måttbandet

För nedladdning:  Enkät grindar september 2012

Comments are closed.