MÅTTBANDET - START

Grindenkäten

Styrelsen har genomfört en enkät för att få ett underlag till om hur tillgänglig gården ska vara för dem som inte bor i fastigheterna. Av 96 röstande ansåg 41 att vi ska ha nya, låsbara grindar som är stängda på dagen och låsta på natten, 39 att vi ska ha nya låsbara grindar som är låsbara dygnet runt och 16 att vi ska ha nya grindar som ska vara stängda, d.v.s. som vi  har det i dag. Styrelsen går nu vidare med det första alternativet och undersöker i första hand vad det finns för olika alternativ vad gäller form, material och kostnad. Fortlöpande information kommer läggas ut här på hemsidan.

Comments are closed.