MÅTTBANDET - START

Grovsoprummet vid ML 13 stängs för renoveringsarbete

Miljöstugan på vändplanen vid ML 13 kommer vara stängd under två veckor med start 25 februari. Under tiden hänvisas till fastigheternas andra källsorteringsrum:

I portalen på Timmermansgränd finns ett grovsoprum  för sortering av glas, papper, wellpapp, plast och metall och i portalen på Lehusens Gränd finns ett mindre rum med två kärl för grov/byggavfall.

Comments are closed.