MÅTTBANDET - START

Gymmet under Covid.

Med anledning av frågor avseende direktiv från styrelsen angående hur många som får vistas i gymmet samtidigt med anledning av Covid 19 meddelar styrelsen följande. 
Gymmet är, som många andra lokaler i fastigheten, ett gemensamt utrymme. Styrelsen har inte fattat beslut om restriktioner för några gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, café, hiss etc. 
På samma vis som att samtliga medlemmar tar eget ansvar för att åka hiss och vistelse i övriga gemensamma utrymmen bör medlemmarna kunna ta eget ansvar för vistelse i gymmet. 
För kännedom och för att medlemmar ska kunna ta eget ansvar är gymlokalen drygt 50 kvm. Enligt FHM:s rekommendationer för kommersiella lokaler ska max 5 personer vistas i en lokal på 50 kvm.
Det erinras dock om att föreningsgymmet inte är en kommersiell lokal men ovanstående kan vara av intresse när medlemmar ska fatta beslut om huruvida medlemmen vill vistas i gymmet eller i andra gemensamma utrymmen. För det fall en medlem anser att det är för många som vistas i lokalen går det att komma tillbaka vid ett annat tillfälle. 

/Styrelsen

Comments are closed.