MÅTTBANDET - START

Hiss-status

Det som skulle ha varit slutbesiktning härom veckan blev i stället till en s.k. förbesiktning av de 5 senast ombyggda hissarna.
Det återstår fortfarande en del åtgärder och intrimningsarbete innan man kan göra slutbesiktningen, bland annat med de så kallade gejdrarna som hisskorgarna löper på.
Hissen AB jobbar på med åtgärdslistan.

Glädjande är att vi ser en väsentligt ökad driftsäkerhet jämfört med de gamla hissarna om man ser till de hissar som kommit längst med intrimningen.
Vi har bett dem prioritera de uppgångar där vi vet att vi har boende med extra stort behov av en väl fungerande hiss.

Comments are closed.