MÅTTBANDET - START

Information från garagesamfälligheten

Till hyresgäster i Södrastationsgaragens samfällighetsförenings garage A, B, C, D, E, F, G och H1/H2

Nedanstående datum kommer maskinsopning ske i garaget längs körbanorna, kl.08.00 – 17.00. Ditt fordon kan stå kvar på p-platsen, då ingen maskinsopning sker av p-platserna. För att uppnå bästa möjliga resultat ber vi er sopa fram grus/skräp i körbanan från er p-plats, tack! För att underlätta för dig som hyr p-plats finns borste med långt skaft att låna, den står vid märkt plats i garaget. Liselotte Lööf Entreprenad AB ansvarar ej för att fordon eventuellt blir dammiga efter avslutat arbete.A-Garaget 24/1B-Garaget 25/1C-Garaget 25/1D-Garaget 26/1E-Garaget 25/1F-Garaget 26/1G-Garaget 26/1H1-Garaget 27/1H2-Garaget 27/1

Comments are closed.