MÅTTBANDET - START

Information från styrelsemöten

Vid årsmötet framkom önskemål om ökad öppenhet och bättre information från styrelsen. Detta ligger även i styrelsens intresse och från och med nu kommer styrelsen att publicera löpande information från styrelsemötena. Det är styrelsens förhoppning att detta ska fylla det behov av information som finns och att det i förlängningen ska leda till en ökad trivsel och känsla av delaktighet i föreningen. Informationen återfinns under ”Information från styrelsen”.

 

Comments are closed.