MÅTTBANDET - START

Information om garagerenoveringen

Här är ytterligare information från Södrastationsgaragens samfällighetsförening ang resterande arbeten:

Garage G   Under sommaren har garage G på Fatburs Brunnsgata renoverats och inflyttning av bilar har kunnat ske i augusti. Renoveringen har genomförts under den budgeterade kostnaden.

Garage B  Under hösten har garage B på Lehusens gränd renoverats och inflyttning av bilar har skett från och med november. Renoveringen blev mycket bra, vilket också framgår av en bild på Brf Måttbandets hemsida. Kostnaden för renoveringen ligger inom budgeten.

Tegelväggen och trappan mot Södermalmsallén kommer att renoveras av bostadsrättsföreningen under våren 2016.

Reparationer under 2016  För närvarande pågår arbetet med att ta in anbud för 2016 avseende garage C på Timmermansgränd och garage F på Fatburs Kvarngata. Eventuellt kommer även garage D på Swedenborgsgatan att repareras. Styrelsen kommer att fatta beslut om reparationerna i december i år.

Laddstationer för elbilar   Styrelsen utreder också möjligheten att kunna ladda elbilar i garagen. För att få ett underlag för en bedömning av efterfrågan i nuläget och om fem år kommer styrelsen att skicka ut en enkät till nuvarande garagehyresgäster i vecka 49.

 

Comments are closed.