MÅTTBANDET - START

Information till Mäklare

BRF Måttbandet är en äkta bostadsrättsförening. Fastigheten byggdes 1987 och har varit bostadsrättsförening sedan 2010. Föreningen äger fastigheten med tomträtt.

Lägenhetsförråd: Förråden ligger i källaren eller på vind. Vissa lägenheter har i stället för externa förråd s.k. interna förråd i, eller i direkt anslutning till, respektive lägenhet.

Medlemsansökan: Skickas till BRF Måttbandet, c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Box 17143, 104 62 Stockholm

Månadsavgift: Värme, vatten och internetuppkoppling på 1 Gigabit/s ingår. Styrelsen har för närvarande, december 2021, inga planer på höjd månadsavgift men styrelsen analyserar månadsavgifterna kontinuerligt.

OVK, Radonmätning samt energideklaration: Föreningen har godkänd OVK, radonmätning pågår och beräknas vara klar vintern 2022 därefter görs en ny energideklaration. 

Överlåtelseavgift och pantsättning: Överlåtelseavgiften är 1190 kr (2,5 % av prisbasbeloppet 2021) och pantsättningsavgiften är 476 kr (1 % av prisbasbeloppet 2021). Båda avgifterna betalas av säljaren.  

Samägarskap och juridiska personer som ägare: Delat ägarskap godkännes. Juridiska personer godkännes inte.

Uppvärmning: Fjärrvärme

Genomförda renoveringar och projekt: 

2021: En ny gästlägenhet färdigställdes. OVK av lägenheter slutfördes. OVK av lokaler påbörjades. Byte av frånluftsaggregat. Förskolans staket renoverades. Ett cykelmekrum invigdes. Ytterligare ett cykelrum för att parkera cyklar skapades i gamla trädgårdsrummet. Ett nytt trädgårdsrum iordningställdes för föreningens trädgårdsgrupp. Ytterligare källarförråd byggdes. 

2020: Samtliga tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i föreningens tre tvättstugor byttes ut. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, påbörjades. 

2019: Totalrenoveringen av innergården slutfördes med bl.a. omläggning av asfalt och plattor, nya rabatter, två grillplatser, trägradäng, vattentrappa samt nya trädgårdsmöbler. Nya tilluftsventiler installerades i varje lägenhet.  

2018: Renovering av innergården påbörjades.

2017: Renovering av hyresgästlägenheternas badrum påbörjades. En gästlägenhet byggdes om till permanent lägenhet, lägenheten såldes 2018. Nya grindar och staket mot Södermalmsallén och Magnus Ladulåsgatan installerades. 

2016: Trappan vid Lehusens Gränd renoverades.  

2015: Renovering och förnyelse av samtliga 14 hissar. Slutbesiktning av energioptimeringsprojektet som startades 2013.

2014: Cykel- och barnvagnsrum förbättrades bl.a. med upphängningsställ för cyklar. Ett snickerirum färdigställdes. Taken förseddes med snörasskydd och stegar.

2013: Start på en stor satsning på optimering av energiförbrukning med nya värmepumpar och värmeväxlare samt ny fjärrvärmecentral. Ytterligare källarförråd byggdes. Ljuddämpande åtgärder genomfördes i föreningens gym.

2012: Renovering och målning av taken. Målning av trappuppgångar. Ett gym med dusch och toalett invigdes. Nya källarförråd byggdes. 

2011: Elektroniskt låssystem till portar och gemensamma lokaler installerades. Ventilationskanalerna i lägenheterna rensades från damm, matfett m.m. Grovsoprummen renoverades. Två gästlägenheter färdigställdes. Förskolan fick ett nytt staket runt sin gård.

2010: Gallergrindar installeras högst upp i portuppgångarna. 

Kommande renoveringar och projekt under 2022: 

Stamspolning – görs vart tredje år

Föreningens portar

Radonmätning och energideklaration 

OVK av lokaler 

Förråd

Samtliga lägenheter fick ett externt eller internt förråd när fastigheten byggdes. Externa förråd kan vara belägna i källaren eller på en vind. Vissa lägenheter har i stället för externt förråd ett s.k. internt förråd i, eller i direkt anslutning till, respektive lägenhet. Flera lägenhetsinnehavare har valt att använda sitt interna förråd som en del i lägenheten, ex som ett rum. I vissa fall har det t.o.m. marknadsförts som ett rum vid försäljning. Då kan det upplevas som att det ”inte finns nåt förråd” till lägenheten. 

Föreningen har byggt ett antal nya förråd som kan hyras av medlemmarna för cirka 1000 kr per kvadratmeter och år. Till dessa förråd är det kö, vilken administreras av förvaltaren Fastighetsägarna. 

Om en medlem som hyr ett förråd säljer sin lägenhet går förrådet tillbaka till kön. Förrådet följer alltså inte med lägenheten vid försäljningen. 

Intresseanmälan för ett förråd skickas till Fastighetsägarna mejl: kundservice@fastighetsagarna.se.