MÅTTBANDET - START

Information till Mäklare

BRF Måttbandet är en äkta bostadsrättsförening. Fastigheten byggdes 1987 och har varit bostadsrättsförening sedan 2010. Föreningen äger fastigheten med tomträtt.

Lägenhetsförråd: Förråden ligger i källaren eller på vind. Vissa lägenheter har i stället för externa förråd s.k. interna förråd i, eller i direkt anslutning till, respektive lägenhet.

Medlemsansökan: Skickas till BRF Måttbandet, c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Box 17143, 104 62 Stockholm

Månadsavgift: Värme, vatten och internetuppkoppling på 1 Gigabit/s ingår. Styrelsen har för närvarande, december 2021, inga planer på höjd månadsavgift men styrelsen analyserar månadsavgifterna kontinuerligt.

OVK, Radonmätning samt energideklaration: Föreningen har godkänd OVK, radonmätning pågår och beräknas vara klar vintern 2022 därefter görs en ny energideklaration. 

Överlåtelseavgift och pantsättning: Överlåtelseavgiften är 1190 kr (2,5 % av prisbasbeloppet 2021) och pantsättningsavgiften är 476 kr (1 % av prisbasbeloppet 2021). Båda avgifterna betalas av säljaren.  

Samägarskap och juridiska personer som ägare: Delat ägarskap godkännes. Juridiska personer godkännes inte.

Uppvärmning: Fjärrvärme