MÅTTBANDET - START

Information till nyinflyttade och mäklare

Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm!

Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni undrar över, är ni välkomna att skicka ett mail till oss på adress styrelsen@mattbandet.se.

Föreningen bildades våren 2010 när vi köpte fastigheterna Måttbandet 1, 2 och 3, som då ägdes av Svenska Bostäder. Fastigheterna finns på adresserna Magnus Ladulåsgatan 23 – 27, Timmermansgränd 1-3, Magnus Ladulåsgatan 7-13 och Lehusens Gränd 2–4.

Föreningen består av tre hus med källarplan, bottenplan, 4–6 våningar samt vind. Flertalet lägenheter har balkong. Totalt finns det 232 lägenheter, varav cirka 7 procent är hyresrätter. I husen finns 19 lokaler som hyrs ut till butiker och kontor. Vi har också förmånen att ha en av kommunens förskolor som hyresgäst. I husen finns förutom tvättstugor och förråd även bastu, gym, vävstuga, snickeri och tre gästlägenheter. Vi har också flera cykelförråd och barnvagnsrum.

I vår förening finns en kollektiv verksamhet som drivs som en förening i föreningen. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen är välkomna att bli medlemmar  i kollektivhusföreningen Södra station. Den huvudsakliga verksamheten i kollektivhusföreningen är matlagen. Matlagen är fyra till antalet och turas om att laga och servera middagar till övriga kollektivmedlemmar  med barn och gäster måndag till torsdag . Maten lagas och serveras i det gemensamma storköket och matsalen som finns i Måttbandet 2.  Maten anpassas efter säsong och det finns alltid vegetariskt alternativ. Den enskilda medlemmen bidrar med en arbetsinsats på 4-5 timmar i månaden. läs gärna mer om verksamheten i kollektivhusföreningen på www.sodrastation.org

Mer om allt detta finns att läsa på föreningens hemsida www.mattbandet.se. Där finns också kontaktuppgifter till styrelsen, stadgar, aktuella nyheter och mycket annat. Hemsidan är vår officiella kanal för information. Föreningen har också en sluten grupp på Facebook (Brf Måttbandet). Det bästa sättet att meddela sig med styrelsen är dock att maila styrelsen@mattbandet.se.

Det finns tre tvättstugor i föreningen – två på Magnus Ladulåsgatan 13 respektive 25, med ingång från gården och Magnus Ladulåsgatan 15-21. Tvättstugorna bokas via bokningstavlorna i tvättstugorna eller via nätet. Läs mer om tvättstugebokning på hemsidan.

Den löpande förvaltningen sköts av Fastighetsägarna Service. Hit görs felanmälan när det uppstår problem. Kontakta Fastighetsägarnas kundtjänst på telefon 08-617 7600.

Vid akuta fel utanför kontorstid (elfel i lägenhet, stopp i toaletter, vattenläckor etc) kontakta Jourmontör på telefon 08 – 657 77 70.

Fel på hissar anmäls till Hissen AB (08-618 48 48). Se också anslag i entréerna.

Fastighetsägarna sköter också administration av hyror, avgifter, upprättande av kontrakt, överlåtelser och pantförskrivningar. Har ni frågor om detta kontaktar ni Fastighetsägarnas växel 08-6177000.
Bankgiro för avgifts- och hyresinbetalningar är: 627- 8998.
Betalningsmottagare: Brf Måttbandet i Stockholm
Vill ni betala via autogiro går det bra. Kontakta Fastighetsägarna och be om autogiroblankett.

Det är också Fastighetsägarna ni ska kontakta om ni behöver köpa extra låsbrickor utöver de tre som hör till lägenheten. Det elektroniskt systemet med låsbrickor går till portar, gästlägenheter och andra gemensamma utrymmen.

Gästlägenheterna bokas liksom tvättstugorna via bokningstavlor, internet eller mobiltelefon. För mer information se hemsidan under fliken Passersystem/ bokningstavlor.

Behöver ni lägga till eller ta bort ett namn på dörren? Kontakta Fastighetsägarna.

Samtliga lägenheter fick ett extern eller internt förråd när fastigheten byggdes. Externa förråd kan vara belägna i källaren eller på en vind. Vissa lägenheter har i stället för externt förråd ett s.k. internt förråd i, eller i direkt anslutning till, respektive lägenhet. Flera lägenhetsinnehavare har valt att använda sitt interna förråd som en del i lägenheten, ex som ett rum.  I vissa fall har det t.o.m. marknadsförts som ett rum vid försäljning.  Då kan det upplevas som att det ”inte finns ett förråd” till lägenheten. Föreningen har byggt ett antal nya förråd som kan hyras av medlemmarna för cirka 1000 kr per kvadratmeter och år. Till dessa förråd är det kö, vilken administreras av förvaltaren Fastighetsägarna. Om en medlem som hyr ett förråd säljer sin lägenhet går förrådet tillbaka till kön. Förrådet följer alltså inte med lägenheten vid försäljningen. Intresseanmälan för ett förråd skickas till Fastighetsägarna: kundservice@fastighetsagarna.se

Vårt gym ligger bredvid tvättstugan på Magnus Ladulåsgatan 13 och nås med ingång från gården. För att nyttja gymmet krävs att du är medlem i gymföreningen, se vidare på hemsidan under fliken Gym.

I Måttbandet 2 MLG 15-21, markplan med ingång från gården finns en bastu som är tillgänglig för alla som bor i kvarteret Måttbandet. Man bokar bastun för en tid åt gången via bokningskalendern utanför bastun. Ansvarig för verksamheten är kollektivhusföreningen Södra station

De finns tre grovsoprum: ett på Lehusens gränd, ett vid fastighetens gavel på Magnus Ladulåsgatan 13, samt ett på Timmermansgränd. Här lämnas tidningar, plast, metall mm. Byggavfall och miljöfarliga avfall som färg och kemikalier får inte slängas i grovsoporna utan måste lämnas på återvinningsstation.

För att underlätta för medlemmar och hyresgäster brukar föreningen med jämna mellan rum ställa upp sopcontainer där skrymmande saker kan slängas. Datum för container finns på informationstavlorna och på hemsidan. För övrigt är fastigheterna anslutna till en central sopsug. För att undvika kostsamma stopp för föreningen, och i slutänden för medlemmarna är det viktigt att soporna paketeras väl innan de kastas i sopnedkasten.

BRF Måttbandet är en av medlemmarna i Södra Stationsområdets Garagesamfällighet. Samfälligheten omfattar hela Södra Station, totalt ett tiotal garage. Vår förening äger Garage B som finns vid Lehusens Gränd, men plats kan hyras i valfritt garage inom samfälligheten. Vill man hyra en plats kontaktar man HSB på telefon tfn 010-442 11 00. Garagen som ligger närmast är på Lehusens Gränd, Garage B (88 platser), och Timmermansgränd 2, Garage C (58 platser).

Kring ombyggnad och renovering finns ett omfattande regelverk. Mindre inre förändringar i lägenheten – t.ex. nya parkettgolv, målning och tapetsering – får ske utan tillstånd från föreningen. Mer omfattande ombyggnad av lägenhet – t.ex. ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller värme – kräver tillstånd från BRF Måttbandet. För den som behöver ritningar över sin lägenhet finns dessa att hämta hos Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. När underlaget är klart, skickas detta tillsammans med ansökan till föreningens förvaltare Fastighetsägarna. På hemsidan under fliken Regler vid ombyggnad och renovering går det att läsa om vad som gäller för olika typer av arbeten. Under fliken Generella regler hittar ni bl.a. allmänna trivselregler och brandskyddsregler.

Under 2013/2014 blev föreningens nya värmeoptimeringssystem taget i bruk. Ventilation sker med hjälp av en frånluftsfläkt som är placerad i ett fläktrum på vinden. För att ventilationen i enskilda lägenheter ska fungera på bästa sätt måste ventilationsdonen rengöras med jämna mellanrum.

Alla kök är från början utrustade med spiskåpor. Det är inte tillåtet att installera motordrivna fläktar, då dessa blåser vidare matos in i grannarnas lägenheter. Vid tveksamhet inför köksrenovering kontakta styrelsen, förvaltaren eller behörig ventilationstekniker.

Föreningen har avtal med Fortum som har hand om fastighetens elnät. För att teckna nytt elabonnemang för lägenhet eller lokal kontakta Ellevio (www.ellevio.se)

För såväl hyresgäster och bostadsrättsinnehavare är det nödvändigt att ha en hemförsäkring. Dessutom måste bostadsrättsinnehavare ha ett bostadsrättstillägg till sin försäkring, då upplåtelseformen ställer större krav på ekonomiskt ansvar. BRF Måttbandet har tecknat en sådan kollektiv försäkring för alla tre fastigheterna. På föreningens hemsida (under ”Viktiga dokument”) finns de fullständiga försäkringsvillkoren.

Vi hoppas du ska trivas i vår förening!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Måttbandet i Stockholm

Information till mäklare

BRF Måttbandet är en äkta bostadsrättsförening. Fastigheten byggdes 1987 och har varit bostadsrättsförening sedan 2010. Föreningen äger fastigheten med tomträtt.

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.

Lägenhetsförråd: Samtliga lägenheter fick ett extern eller internt förråd när fastigheten byggdes. Externa förråd kan vara belägna i källaren eller på en vind. Vissa lägenheter har i stället för externt förråd ett s.k. internt förråd i, eller i direkt anslutning till, respektive lägenhet. Flera lägenhetsinnehavare har valt att använda sitt interna förråd som en del i lägenheten, ex som ett rum.  I vissa fall har det t.o.m. marknadsförts som ett rum vid försäljning.  Då kan det upplevas som att det ”inte finns ett förråd” till lägenheten. Föreningen har byggt ett antal nya förråd som kan hyras av medlemmarna för cirka 1000 kr per kvadratmeter och år. Till dessa förråd är det kö, vilken administreras av förvaltaren Fastighetsägarna. Om en medlem som hyr ett förråd säljer sin lägenhet går förrådet tillbaka till kön. Förrådet följer alltså inte med lägenheten vid försäljningen. Intresseanmälan för ett förråd skickas till Fastighetsägarna: kundservice@fastighetsagarna.se

Månadsavgift: Värme, vatten och internetuppkoppling på 1 Gigabit/s ingår. Styrelsen har för närvarande, juni 2022, inga planer på höjd månadsavgift men styrelsen analyserar månadsavgifterna kontinuerligt.

OVK, Radonmätning samt energideklaration: Föreningen har godkänd OVK. Radonmätning och energideklaration har gjorts under 2021-2022. Information finns uppsatt i samtliga portar.

Överlåtelseavgift och pantsättning: Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet. Båda avgifterna betalas av säljaren.

Samägarskap och juridiska personer som ägare: Delat ägarskap godkännes. Juridiska personer godkännes inte.

Uppvärmning: Fjärrvärme

Genomförda renoveringar och projekt: 

2021: En ny gästlägenhet färdigställdes. OVK av lägenheter slutfördes. OVK av lokaler påbörjades. Byte av frånluftsaggregat. Förskolans staket renoverades. Ett cykelmekrum invigdes. Ytterligare ett cykelrum för att parkera cyklar skapades i gamla trädgårdsrummet. Ett nytt trädgårdsrum iordningställdes för föreningens trädgårdsgrupp. Ytterligare källarförråd byggdes.

2020: Samtliga tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i föreningens tre tvättstugor byttes ut. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, påbörjades.

2019: Totalrenoveringen av innergården slutfördes med bl.a. omläggning av asfalt och plattor, nya rabatter, två grillplatser, trägradäng, vattentrappa samt nya trädgårdsmöbler. Nya tilluftsventiler installerades i varje lägenhet.

2018: Renovering av innergården påbörjades.

2017: Renovering av hyresgästlägenheternas badrum påbörjades. En gästlägenhet byggdes om till permanent lägenhet, lägenheten såldes 2018. Nya grindar och staket mot Södermalmsallén och Magnus Ladulåsgatan installerades.

2016: Trappan vid Lehusens Gränd renoverades.

2015: Renovering och förnyelse av samtliga 14 hissar. Slutbesiktning av energioptimeringsprojektet som startades 2013.

2014: Cykel- och barnvagnsrum förbättrades bl.a. med upphängningsställ för cyklar. Ett snickerirum färdigställdes. Taken förseddes med snörasskydd och stegar.

2013: Start på en stor satsning på optimering av energiförbrukning med nya värmepumpar och värmeväxlare samt ny fjärrvärmecentral. Ytterligare källarförråd byggdes. Ljuddämpande åtgärder genomfördes i föreningens gym.

2012: Renovering och målning av taken. Målning av trappuppgångar. Ett gym med dusch och toalett invigdes. Nya källarförråd byggdes.

2011: Elektroniskt låssystem till portar och gemensamma lokaler installerades. Ventilationskanalerna i lägenheterna rensades från damm, matfett m.m. Grovsoprummen renoverades. Två gästlägenheter färdigställdes. Förskolan fick ett nytt staket runt sin gård.

2010: Gallergrindar installeras högst upp i portuppgångarna.

Kommande renoveringar och projekt under 2022: 

Stamspolning – görs vart tredje år

Föreningens portar

Radonmätning och energideklaration

OVK av lokaler

Tomträttsavgälden

2017-03-20 fattade Stockholm stads kommunfullmäktige beslut om nya tomträttsavgälder för flerbostadshus. I augusti fick vi i Måttbandet besked om ny avgäld inför 2018.
Vi kontaktade då Lars Fröjd som är en erfaren tomträttsförhandlare. Lars och hans kollegor var överens om att kommunens föreslagna avgäldnivåer per kvm ”inte är så anmärkningsvärda att det är något att ta strid om.”

I oktober skrev vi på det nya avtalet som ser ut som nedan:

2018 – 2 736 500 (oförändrad)
2019 – 3 686 000
2020 – 4 045 000
2021 – 4 405 000
2022 – 4 764 000
2023 – 5 124 000
2024 – 5 124 000
2025 – 5 124 000
2026 – 5 124 000
2027 – 5 124 000

När höjningstrappan är klar 2023 har avgälden alltså stigit med 2 387 500.
Denna summa tas in under kostnader i föreningens budget och blir då en del av den totala budgeten där utgifter och inkomster jämkas ihop.
Om och i så fall hur mycket den nya avgälden kommer att påverka respektive medlems avgift beror på väldigt många andra faktorer i föreningens ekonomi.
För närvarande finns ingen avgiftshöjning planerad.