MÅTTBANDET - START

Informationsmötet 5 mars, 2014

På informationsmötet redogjorde Pernilla Carring från Fastighetsägarna för innehållet i det dokument som distribuerades på mötet och som även kan studeras här.

Informationsmaterial 140305

Comments are closed.