MÅTTBANDET - START

Inglasad balkong

På årsmötet 29/5 tog vi upp frågan om fler är intresserade av att glasa in sina balkonger.

Skicka ett mejl till inglasadbalkong@mattbandet.se om du intresserad av detta så sammanställer Niklas Hansson en lista över namn och återkommer med mer information om då vi kan ha ett möte och diskutera detta för alla intresserade så kan ni ta ställning till om du vill vara med på denna investering.

Mejl för intresseanmälan till inglasad balkong:  inglasadbalkong@mattbandet.se

Comments are closed.