MÅTTBANDET - START

Inglasning av balkonger – information

Kostnaden för inglasning är beroende av vilken balkongtyp man har. Spannet är c:a 14`000-31`000 på de balkongtyper som vi har med i offerten (2013 års priser). Teknova har valts som leverantör, (www.teknova.se).

Vårt bygglov godkändes den 15 mars 2013 och det avser inglasning med vitlackerade profiler.
Bygglovet är generellt och gäller samtliga balkonger i hela vår BRF under en begränsad tid.
Beräknad leveranstid är c:a 8 veckor efter beställning, montaget utförs på en dag.

ROT-avdrag kan tyvärr INTE nyttjas för inglasning av balkong.

 

Comments are closed.