MÅTTBANDET - START

Julbrev

      

Information från Brf Måttbandets styrelse

Vi har haft ett år som varit tufft för våra kommersiella hyresgäster som har någon form av utåtriktad verksamhet som t ex restauranger och skönhetssalonger. Kunderna har uteblivit vilket gett minskade intäkter som i sin tur gjort det svårt för våra hyresgäster att betala hyran till oss. Trots detta ser det ut som om vi kommer att ha ett bättre resultat än budget för 2020. Detta beror framförallt på att en del av det planerade underhållet skjutits till kommande år eller har blivit försenat på grund av covid-19 ( t ex ventilationsprojektet ). En annan bidragande orsak är en större intäkt från garage-samfälligheten för Södra station vilket inte låg med i budget.

Under hösten har styrelsen tittat över frågan om behovet att höja avgiften för våra bostadsrätter för att balansera upp den ökade tomträttsavgälden ( dvs den hyra vi betalar till Stockholms stad för den mark som husen står på ). Givet det underlag som vi fått från vår ekonomiska förvaltare ( Einar Mattsson ) behöver vi inte höja avgifterna då prognosen är att våra intäkter och kostnader kommer att vara i balans 2022 och därefter visa ett litet överskott. Styrelsen delar gärna underlaget med de medlemmar som är intresserade, maila styrelsen@mattbandet.se så kommer det direkt.

Dock finns det ovanligt mång osäkerhetsfaktorer i omvärlden just nu med tanke på covid-19 och styrelsen betonar att behovet av en avgiftshöjning kan komma att ändras längre fram. Förutom omvärlden kan det handla om nya bedömningar av underhållsbehovet för våra fastigheter.

Styrelsen har just lagt sista handen vid budgeten för 2021. Vi hoppas, precis som förra våren, kunna ha ett ekonomimöte för intresserade medlemmar då vi går igenom budgeten för 2021 och årsredovisningen för 2020. För er som är intresserade svarar vi gärna på frågor om budgeten 2021 innan dess, bara att maila.

Det pågående ventilationsprojektet är i slutfas och den avslutande injusteringen ser ut att bli vecka 3 2021. Inför injusteringen behöver de sista åtgärderna vara genomförda i de lägenheter som fått anmärkning. Syftet är att få en godkänd OVK ( obligatorisk ventilationskontroll ) för samtliga lägenheter i föreningen.

När föreningen har en godkänd OVK är det möjligt att genomföra en radonmätning vilken måste genomföras under vinterhalvåret och pågå minst två månader. Då både OVK och radonmätning är genomförda kan föreningen upprätta en ny energideklaration.

Gruppanslutning till bredband planeras att ske 1 september 2021. Så snart kontraktsskrivningen med bredbandsleverantören är klar kommer mer detaljerad information.

En god jul och ett gott nytt år till alla medlemmar och hyresgäster

Styrelsen Brf Måttbandet

Comments are closed.