MÅTTBANDET - START

Kallelse till Extra föreningsstämma 28 aug

 

 

Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till extra föreningsstämma

torsdagen den 28 augusti 2014 klockan 19.00 i Caféet

Kollektivhuset Magnus Ladulåsgatan 19 Nb 

Ett antal medlemmar i föreningen har begärt tillstånd för ombyggnationer som påverkar ytor utanför lägenheten. De har i samband med det också begärt att få köpa yta av föreningen i anslutning till lägenheten. Dessa ytor utgörs idag av förrådsyta eller så kallad råvind. Två ärenden berör även förändringar som påverkar husens exteriör.

Eftersom de här frågorna påverkar föreningens gemensamma egendom måste beslut fattas på en stämma. Därför kallar nu styrelsen till en extra föreningsstämma.

De ärenden som kommer att tas upp är:

  • Lägenhet 7863-0162 Lehusens gränd 4 Fredengren – Införlivande av förråd i lägenheten, ombyggnation, köp av råvind samt installation takfönster.
  • Lägenhet 7863 0163 Lehusens gränd 4 Tepper – Införlivande av förråd i lägenheten, ombyggnation samt köp av råvind.
  • Lägenhet 7861-0015 Magnus Ladulåsgatan 25 Brede/Bergström – Ombyggnation, köp av råvind samt installation fönster takkupa/takfönster.

Styrelsens yttranden och yrkanden bifogas kallelse med dagordning som delas ut 21 aug. Övrig dokumentation kommer att finnas för påseende på stämman.

Medlem i föreningen är den person som erhållit en bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller övertagit (köpt) en bostadsrätt i föreningens fastigheter. En hyresgäst kan också vara medlem efter att ha beviljats medlemskap av föreningen.

Medlemskap måste kunna styrkas. Ta därför med en legitimation till stämman!

Välkomna!

Styrelsen

styrelsen@mattbandet.se

Comments are closed.