MÅTTBANDET - START

Kallelse till föreningsstämma 2019

Stämman hålls 20 maj kl 19.00 i Timmermansgårdens stora sal.

För dagordning, propositioner, motioner vänligen se bifogad dokument.

kallelse stämma 2019

För styrelsens förslag till beslut, valberedningens förslag samt arvodesförslag, vänligen se nedan dokument.

Utskick 2 stämma 2019

Årsredovisning för 2018

Comments are closed.