MÅTTBANDET - START

Kollektivhuset

Det som skiljer Måttbandet från många andra bostadsrättsföreningar är att en av fastigheterna – Måttbandet 2 – är ett kollektivhus. Här finns bland annat gemensamt kök och matsal, snickarrum, bastu och målarrum. Fyra dagar i veckan serveras middag. Verksamheten drivs av Kollektivhusföreningen Södra Station.

Alla boende i kvarteret Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i kollektivhusföreningen. Läs mer om verksamheten på hemsidan sodrastation.org. Kontaktperson: Sofia Rickberg, sofia.rickberg@gmail.com.