MÅTTBANDET - START

Den kollektiva verksamheten

Föreningen bedriver bland annat verksamhet i form av matlag i föreningens lokaler i Måttbandet 2. Dessutom finns tillgång till gästrum, musikrum och snickeri. I entrén till Måttbandet 2 finns också en byteshörna där saker som man inte längre använder kan hitta nya ägare. Se närmare information under fliken Kollektivverksamheten.

Alla boende i Bostadsrättsföreningen Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i Kollektivhusföreningen Södra Station och delta i verksamheten.

Brf Måttbandets styrelse arbetar för att på uppdrag av medlemmarna se till att alla bostadsrättsinnehavare och hyresgäster får en bra boendemiljö, med gemensamma aktiviteter och ett prisvärt boende. Föreningen ska också understödja verksamheten i Kollektivhusföreningen Södra Station.

Information till medlemmar från styrelsen anslås på hemsidan och på informationstavlorna i fastigheternas portar.

/Styrelsen

Det fantastiska som skiljer Måttbandet från många andra bostadsrättsföreningar är att den finns en förening i Brf föreningen som bedriver kollektiv verksamhet. Föreningen heter Kollektivhuset Södra Station och alla medlemmar i Brf är välkomna att söka medlemsskap där. Föreningen kollektivhuset Södra station har en egen styrelse och stadgar. Hjärtat för verksamheten i är det gemensamma köket och den gemensamma matsalen i Måttbandet 2.

Verksamheten som bedrivs är att medlemmarna är organiserade i  fyra matlag. Matlagen lagar, serverar och städar undan middagar till medlemmarna måndag till torsdag. Varje medlem bidrar med 4-5 timmars arbetsinsats som matlagare eller diskare per månad. Medlemmarna betalar valfri summa till ett matkonto och vill man äta så skriver man upp sig på en lista och pengarna dras från det personliga kontot när man äter. Det går också bra att hämta mat i matsalen och äta hemma. Maten är anpassad efter säsong och det finns alltid vegetariskt alternativ. Barn och vuxna i olika åldrar äter tillsammans. Ibland ordnas lite finare middagar  så kallade fredagsmatlag oftast i kombination med filmkvällar för barnen.

Det finns också snickarrum, bastu och målarrum och ett syrum och ett lekrum med kuddar kallad kuddrummet för de minsta. .

Alla boende i kvarteret Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i kollektivhusföreningen. Läs mer om verksamheten på hemsidan sodrastation.org. Kontaktperson: Sofia Rickberg, sofia.rickberg@gmail.com.