MÅTTBANDET - START

Kollektivhuset

Fastigheten Måttbandet 2 är byggt som ett Kollektivhus med tillhörande utformning av gemensamma lokaler för olika aktiviteter och grannsamverkan i boendet.

Bostadsrättsföreningen har, i syfte att skapa mervärde för sina medlemmar, skapat förutsättningar för Kollektivhusföreningen Södra Station att fortsatta med sin verksamhet i den nya boendeformen genom att upplåta fastighetens gemensamma lokaler till föreningens aktiviteter. Deltagande i Kollektivhusföreningens olika verksamheter bygger på frivilligt engagemang och skapar möjlighet till att vara med och forma verksamheten.

Den som flyttar in i kollektivhuset blir medlem i kollektivhusföreningen och för det tas det ut en avgift på 200 sek per år. Boende i de övriga fastigheterna kan även bli medlemmar i K-föreningen och har då samma tillträde och inflytande som andra medlemmar.

Direkt länk till kollektivverksamheten:

Kollektivhuset Södra Station (http://sodrastation.org/)

Stadgar för kollektivhusföreningen Södra station