MÅTTBANDET - START

Läckage i B-garaget

Det rinner fortfarande in en del vatten i B-garaget på Lehusens gränd. Då vi nu går mot en kallare årstid kommer fortsatt läcksökning och eventuella reparationer att ske till våren av EU-Plast AB, som gjorde renoveringen av garaget. Läckorna i taket i anslutning till den utvändiga trappan mot Södermalmallén kommer att repareras efter vintern i samband med att bostadsrättsföreningen reparerar trappan.

Comments are closed.