MÅTTBANDET - START

Lägenhetsbyten, överlåtelser och andrahandsuthyrning

Frågor rörande lägenhetsbyten, överlåtelser av bostadsrätter och andrahandsuthyrning handläggs av Ylva Forslund hos Einar Mattsson Byggnads AB. Ylva Forslund har tfn 08-586 26 313, vardagar kl. 09.00 – 12.00.

Beträffande andrahandsuthyrning har styrelsen beslutat att ett sådant avtal ska gälla under högst ett år och därefter omprövas. Det krävs styrelsens samtycke för att få hyra ut hela lägenheten i andra hand.

Comments are closed.