MÅTTBANDET - START

Mobil miljöstation

Alla som har färgburkar och liknande som ni vill bli av med:

Nu är det snart dags för den mobila miljöstationen igen. Den kommer till
ROSENLUNDSGATAN 56 (vid gårdsinfarten) 13 NOVEMBER KL 20-20.45
De tar emot farligt avfall och småelektronik (upp till en mikros storlek), dvs sådant som inte ska slängas i grovsoprummen.

Comments are closed.