MÅTTBANDET - START

Motioner till 2019 års stämma

Inför 2019 års ordinarie stämma är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att skicka in motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem, måste de vara styrelsen tillhanda

SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. Det går också att skicka dem som brev till adress Brf Måttbandet, c/o Per Bergström, Magnus Ladulåsgatan 25, 11865 Stockholm.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman.

Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast två veckor före stämmodatum.

Comments are closed.