MÅTTBANDET - START

Motioner till 2021 års stämma.

Inför 2021 års ordinarie stämma är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att skicka in motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem, måste de vara styrelsen tillhanda

SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. Det går också bra att lägga din motion i brevlådan hos Håkan Nilsson, Magnus Ladulåsgatan 15 tre trappor.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman. Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast två veckor före stämmodatum.

Comments are closed.