MÅTTBANDET - START

Motioner till 2022 års ordinarie föreningsstämma i Brf Måttbandet


2022 års ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 2022-05-24.
Motioner som önskas behandlas på den ordinarie föreningsstämman 2022-05-24 ska vara styrelsen
tillhanda senast 2022-04-30.
Motioner sänds till mejladress styrelsen@mattbandet.se

Comments are closed.