MÅTTBANDET - START

Motioner till föreningsstämman

Kom i håg att motioner till årets föreningsstämma 25 maj måste vara styrelsen tillhanda senast 30 april.

Comments are closed.