MÅTTBANDET - START

Nu drar grindprojektet igång på allvar!

Den första byggfasen startar preliminärt den 18 maj med rivnings- och markarbeten vid Magnus Ladulåsgatan 15-21 och beräknas pågå under 3 veckor, dvs v 21-23. Det innebär att in- och utpassering via gångbron och även trappan ner mot gården kommer vara avstängd under dagtid.

Ni som har era cyklar på gångbron bör ställa dem på annan plats under tiden arbetet pågår. Eventuellt kommer en temporär lösning med spångbro att möjliggöra in- och utpassering under kvällar och helger.

Allt smide till staket och grindar kommer att börja tillverkas före sommaren, men monteras först efter semestern.

Vi återkommer löpande med mer information om kommande byggfaser.

Comments are closed.